Thông tin cập nhật Windows 10

Tra cứu hệ thống

Tìm hiểu xem hệ thống của bạn có chạy Windows 10 không.

● Bản cập nhật Windows 10 mới nhất (Windows 10, phiên bản 1809)

  • Các thiết bị trong bảng bên dưới đã được kiểm tra cho bản cập nhật Windows 10 và có thể sử dụng cùng với bản cập nhật.
  • Nếu bạn cần phần mềm, phần cứng, trình điều khiển và phần mềm điều khiển cho bản cập nhật, vui lòng kiểm tra ở đây.
  • Các kiểu máy không có trong bảng bên dưới có thể không hỗ trợ Bản cập nhật Windows 10.

All : 2 trong 1

W700, W703, W707, W708, W720, W723, W727, W728, W620, W623, W627

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Trang hỗ trợ của Microsoft