На какъв интервал от време трябва да се сменя водният филтър в хладилник Samsung?

Водният филтър трябва да бъде сменен, когато филтърния индикатор стане червен (виж изображението по-долу). Обикновено, неговата смяна се извършва веднъж на 6 месеца. Когато се монтира, филтърният индикатор е със син цвят. 
 

След около 5 месеца употреба индикатора става лилав. 
 

След около 6 месеца употреба индикатора става червен.

Колко често трябва да се сменя водният филтър в хладилник Samsung

Когато сменяте филтъра, натиснете „Ice Type/Filter Change” за да нулирате програмата на филтъра.
 

Когато не желаете да използвате водният филтър, задръжте натиснат бутона „Ice Type” за 5 секунди, светодиодите на „Filter Indicator” и „Filter Change” ще се изключат.
 

Филтърният индикатор става червен, за да Ви уведоми, че е необходимо да смените касетата на филтъра. За да имате време да закупите нов филтър, червеният индикатор се появява преди филтъра да не може да се използва.
 

За да смените филтъра следвайте процедурата:

1 Прекъснете захранването с вода. Завъртете водният филтър (1) приблизително 1/4 (90 градуса) в обратна посока на часовниковата стрелка.
2 Извадете филтъра (1) от специално предназначеното място/резервоар (2).
Filter
Прекъснете захранването с вода

За да замените по-лесно водният филтър, спрете захранващото кранче. Понякога смяната на филтъра е трудна поради натрупване на отпадъци, които се събират във филтъра. Ако имате затруднения, хванете здраво филтъра и го издърпайте силно навън.

Когато изваждате филтъра е възможно да има изтичане на вода. Това е нормално. За да намалите тези изтичания се препоръчва филтъра да бъде изваден в хоризонтално положение. За да се предотвратят по-големи изтичания, изпразнете филтърната тава (3) и избършете мястото на филтъра (2). 

За да се предотвратят по-големи изтичания, изпразнете филтърната тава и  избършете мястото на филтъра
3 Поставете новият филтър в специално предназначено място.
4 Бутнете филтъра във вътрешността, след което завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато се блокира.

Спрете захранването с вода, ако налягането е много голямо. Символът за блокиране трябва да бъде изравнен с градацията/знака от филтъра.

Бутнете филтъра във вътрешността, след което завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато се блокира
5 Натиснете „Alarm/hold 3 sec for Filter” за 3 секунди, за да нулирате водният филтър. Цветът на индикатора ще се промени постепенно от червено в синьо, зелено или жълто.
Натиснете Alarm/hold 3 sec for Filter
6 Уверете се, че свързвате отново продукта към захранването с вода (ако преди това е било прекъснато).

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка