Активиране и деактивиране на Ваканционен режим (Vacation Mode)

Активирането и деактивирането на Ваканционният режим (Vacation Mode) е различно в зависимост от модела.

За да проверите дали Ваканционният режим (Vacation Mode) е Активен или Неактивен, забележете символа крушка и щепсел, който се появява на дисплея на устройството. В случай, че е осветен, ваканционният режим е активен, а ако не е осветен, режимът е неактивен. 

При някои модели е необходимо да се натисне определен бутон и да се задържи за няколко секунди, за да се активира Ваканционния режим (Vacation Mode).

ваканционния режим

При други модели е достатъчно натискането само на един бутон, за да се сктивира.

При други модели е достатъчно натискането само на един бутон, за да се сктивира

Когато този режим е активиран, температурата в хладилната част ще се настрои автоматично на 15°C, а фризерната част ще функционира нормално, което представлява авантаж.

Моля, щракнете върху бутона за изпращане по-долу, за да приложите вашите отзиви. Благодаря ти за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка