Как мога да използвам диспенсера за вода и лед на хладилник Samsung?

Избор на вида лед за диспенсера:


Изберете бутонът за вида лед, който желаете.

Избор на вида лед за диспенсера

Може да се избере: кубчета лед, натрошен лед, без лед (режим, в който диспенсерът не произвежда лед).

 

Използване на клапата на диспенсера:

Използване на клапата на диспенсера

Използване на клапата за лед (01).

 

Натиснете леко клапата за лед с помощта на чашата, в която желаете да освободите леда.

Ледът ще бъде освободен от диспенсера.

Може да се избере видът на леда чрез избиране на бутоните споменати по-горе.

 

Използване на клапата за вода (02).

 

Натиснете леко клапата за вода с помощта на чашата, в която желаете да освободите водата.

Водата ще бъде освободена от диспенсера в чашата.

Забележка:

Ако се натиснат едновременно както клапата за вода, така и клапата за лед, диспенсерът ще изпълни само първоначално избраната операция/клапа.
Изчакайте 1 секунда преди да отдалечите чашата от диспенсера, за да избегнете течове.
Не дърпайте обратно клапата, след като водата или леда са освободени. Тя се връща в първоначално положение автоматично.

Използване на диспенсера за вода и лед едновременно.

 

За да освободите лед в чашата, натиснете първо клапата за лед (01) след товапреместете чашата по-долу и натиснете клапата за вода (02) за да се освободи вода в чашата.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас