Как да активирам режима на калибриране на пералня Samsung Add Wash?

Калибрирането осигурява прецизна преценка на тежестта чрез пералната машина. Уверете се, че барабанът е празен преди да активирате Калибрирането.
 

За да активирате калибрирането на перална машина Samsung Add Wash следвайте стъпките:

1 Спрете пералната машина.
2 Натиснете бутона за „Включване”, докато натискате едновременно бутоните „Temp.” и „Delay End” (Отложено завършване). Пералнята ще се включи и ще се появи „CB” на дисплея.
3 Натиснете бутона „Старт/Пауза”, за да активирате режима на калибриране.
4 Барабанът ще се завърти по часовниковата и обратно на часовниковата стрелка за около 3 минути.
5 При завършване на режима на калибриране, на дисплея ще се появи „0”, а пералнята ще спре автоматично.
6 Сега пералната машина е готова за употреба.

Забележка: По-горните стъпки са валидни само за определени модели перални машини Samsung Add Wash.

Благодарим Ви за обратната връзка