Как да поддържам пералната машина, за да работи в оптимални условия?

Един от най-често срещаните проблеми на пералните машини, като проблема с източване на водата, може да бъде предотвратен чрез постоянно поддържане на пералнята.

 

За щастие, постоянното поддържане не се нуждае от специализирани познания или от много време.

 

Следвайте по-долните стъпки, за да спомогнете за поддържане на доброто функциониране на пералнята.

Почистване

Използвайте програмата „Eco Drum Clean” (програмата е налична на някои модели перални машини)

„Eco Drum Clean” е цикъл за екологично почистване, разработен за отстраняване на остатъците или наслагванията на перилен препарат. Eco Drum Clean е цикъл, който трябва да бъде осъществен на всеки 40 изпирания.

 

За да включите „Eco Drum Clean”:

1 Включете пералната машина.
2 Изберете програмта „Eco Drum Clean”.
3 Натиснете бутона „Start/Pause”.

Почиствайте филтрите

Почиствайте филтъра за захранване с вода (сито) поне веднъж или два пъти годишно.


Този филтър се намира на мястото за свързване на маркуча за захранване и пералнята. Маркучът може да бъде отстранен, а филтъра да бъде изваден и почистен.


Почиствайте филтъра от власинки 5-6 пъти годишно, за да предотвратите неговото запушване.


Този филтър се намира в долната дясна част на пералнята. Вратичката може да бъде отворена, а филтъра може да бъде отвъртян и почистен.

Почиствайте чекмеджето за перилен препарат

Почиствайте чекмеджето за перилен препарат всеки месец, за да отстраните възможни остатъци от перилен препарат или омекотител. Остатъците от перилен препарат или омекотител могат да блокират отворите в чекмеджето и могат да възникнат течове от него.


Също така, почиствайте с топла вода и отделението за перилен препарат в чекмеджето.

Други препоръки за почистване

Отстранявайте влажните дрехи веднага след изпиране. Ако дрехите останат влажни в барабана за повече време е възможно нивото на влагата да нарастне и да се появи мухъл.

 

Оставете вратичката отворена за около 15-20 мин. след приключване на програмата, за да се проветри барабана.

 

Проверявайте уплътнението на люка. В него е възможно е да останат захванати различни елементи от облеклото (копчета, монети и др.), които с времето могат да повредят уплътнението.

Натоварванеи вибрации

Пренатоварване

Пренатоварването с дрехи на пералната машина може да доведе до спиране на програмата за пране, дебалансиране на пералнята или до намаляване на ефективността при центрофугиране.


Когато желаете да изперете по-тежки или по-обемни артикули винаги внимавайте с използваното натоварване и програмата, която желаете да включите.


Консултирайте се с наръчника за потребителя, за да определите максималното натоварване в зависимост от цикъла на пране.

 

Използвайте мрежа за дрехи за по-малките артикули (чорапи, ръкавици и др.), защото те могат да бъдат захванати в уплътнението или могат да имат малки метални елементи, които е възможно да ударят стъклото на люка.

Вибрации и шум

Уверете се, че пералната машина е монтирана на равна и твърда повърхност.


Нивелирайте пералнята чрез крачетата за регулиране в долната част на устройството.


Отстранете транспортните болтове, с които е захванат барабана.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас