Как да използвам отделенията на чекмеджето за перилен препарат на перална машина Samsung?

Отделенията на чекмеджето за перилен препарат

Пералната машина има няколко отделения на чекмеджето за перилен препарат. Те се използват за различни видове перилен препарат. Уверете се, че употребявате подходящ перилен препарат за всяко отделение, когато използвате пералнята.

Видът на чекмеджето за перилен препарат може да бъде малко по-различен, в зависимост от модела на пералната машина.

Чекмедже за перилен препарат

Чекмедже за перилен препарат

Отделение за основно пране (Main wash)

В това отделение се поставя перилен препарат за основно пране, препарат омекотител за вода, препарат за избелване или препарат за отстраняване на петна.

Отделение за омекотител (Softener)

Това отделение се използва за омекотител за дрехи. Поставяйте омекотител в отделението до знака „Max”.

Отделение за предпране (Prewash)

В това отделение се поставя перилният препарат за предпране. 

Чекмедже за перилен препарат

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка