Времето за завършване на програмата се променя след стартиране на цикъла на пране

Пералните машини Samsung изписват очаквано време за приключване на програмата. Това време много често може да бъде променено по време на програмата на пране.
 

Не трябва да се безпокоите. Технологията, използвана на съвременните Samsung уреди е разработена така, че пералната машина да може да изчисли отново оставащото време до завършване на програмата през целият цикъл на пране или изплакване.
 

Това време се променя автоматично от пералнята в случай, че устройството прецени, че е необходимо по-дълго или по-кратко време за изпиране или центрофугиране. Тази промяна се извършва в зависимост от налягането или температурата на водата, но и в зависимост от дрехите, които са поставени в барабана.
 

Тази автоматична промяна на времето е в полза на клиента, като по този начин програмата на пране завършва в параметрите на производителя.
 

След промяна на оставащото очаквано време, на екрана ще се появи текущото време, което остава до завършване на програмата.

Благодарим Ви за обратната връзка