Програмата „Бързо пране” отнема твърде много време

Програмата „Бързо пране” трябва да отнеме около половин час. Тя е предназначена за натоварвания под 2kgs.
 

Ако клиентът пере голямо количество дрехи, времето на тази програма ще бъде удължено автоматично и в някои случаи може да отнеме повече от час.
 

Това е така, защото машината проверява теглото преди началото на програмата. Тя ще се повтаря отново и отново няколко пъти, което увеличава нейното време.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка