Използване на автомата за лед

1 Натиснете бутона „Ice” („Лед”), за да изберете вида лед, който желаете.
2 Поставете чаша под отвора за леда и леко я притиснете в приставката на автомата.
3 Уверете се, че чашата е на едно ниво с автомата, за да предотвратите отскачане на леда навън.

Ако изберете „Cubed Ice” („Лед на кубчета”), след като сте използвали режима „Crushed Ice” („Натрошен лед”), може да бъде произведеномалко количество остатъчен натрошен лед. 

Използване на автомата за лед

Внимание: 

Ако не излиза лед, изтеглете капака на ледогенератора и натиснете бутона „Тest“ („Тест”), който се намира върху ледогенератора.

Не натискайте тестовия бутон непрекъснато, когато коритото е пълно с лед или вода.
Водата може да прелее или ледът да заседне в ледогенератора или автомата.

Ако не излиза лед, изтеглете капака на ледогенератора и натиснете бутона „Тest“ („Тест”)

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка