След актуализация до Android 5.0 Lollipop, Режим на блокиране вече не е наличен?

С актуализацията на операционната система Android 5.0, е добавена функцията „Прекъсване”, а понятието тон на повикванията и уведомления е променено.

Сега, когато не желаете да бъдете безпокоени от тона на повикването или на SMS, можете да промените в настройките „Прекъсване” („Interruption”).

Благодарим Ви за обратната връзка