Как да запиша видеоклип на суперзабавен каданс с Galaxy S9/S9+?

Задната камера на Galaxy S9/S9+ предлага нова функция, която ви позволява да записвате и възпроизвеждате случки и бързо движещи се сцени на суперзабавен каданс.

 

Със суперзабавения каданс можете да можете да заснемате желаните сцени при 960 кадъра в секунда за 0,2 секунди и да ги възпроизвеждате за около 6 секунди, като разкривате детайли, които човешкото око по принцип не може да улови.

Два различни начина на записване

При суперзабавен каданс има две различни възможности за записване:

 

Серийни снимки: Записвайте видеоклипове и запечатвайте моменти с множество кадри на суперзабавен каданс.

Единични снимки: Запишете кратък видеоклип или заснемете еднократен момент на суперзабавен каданс.

Как да правя видеоклипове на суперзабавен каданс?

Използвайте тази функция на място, където има достатъчна светлина.

1 Отворете камерата и натиснете върху „Суперзабавен каданс” на екрана за визуализация.
Използвайте тази функция на място, където има достатъчна светлина
2 Натиснете върху иконката „Настройки”.
3 Натиснете върху „Суперзабавен каданс”.
Натиснете върху „Суперзабавен каданс“
4 Изберете „Серийни снимки“ или „Единични снимки” и след това натиснете двукратно върху бутона „Назад”, за да се върнете в екрана за визуализация на камерата.
Изберете „Серийни снимки“ или „Единични снимки“ и след това натиснете двукратно върху бутона „Назад“, за да се върнете в екрана за визуализация на камерата

Когато избирате опцията „Серийни снимки”, се уверете, че режимът е настроен на „Автоматичен”.

5 Натиснете върху иконката „Запис”, за да започнете да записвате видеоклип и бутона „Стоп”, за да спрете записа.

Когато записвате видеоклип с опцията „Серийни снимки”, всяка последователност, в която обектът се мести, ще бъде записвана автоматично на суперзабавен каданс.

За да преместите зоната за отчитане на движение, натиснете и задръжте върху зоната във вътрешността на рамката и я плъзнете на желаното място. За да коригирате размера на зоната, натиснете върху ъгъла на рамката и задръжте и го плъзнете.

Натиснете върху иконката „Запис“, за да започнете да записвате видеоклип и бутона „Стоп“, за да спрете записа

Белите точки над черно-бялата иконка „Стоп” показват броя последователни кадри, записани на суперзабавен каданс. Можете да използвате суперзабавен каданс до 20 пъти в един видеоклип.

Белите точки над черно-бялата иконка „Стоп“ показват броя последователни кадри, записани на суперзабавен каданс. Можете да използвате суперзабавен каданс до 20 пъти в един видеоклип

Обърнете внимание: Когато записвате видеоклип в автоматичен режим, записът на суперзабавен каданс може да започне неумишлено, ако камерата отчете движение. Движение може да бъде отчетено и:

 

Когато устройството не е неподвижно.

Когато друг обект се движи в близост до обекта в зоната за отчитане на движение.

Когато записвате при мигаща светлина като например флуоресцентна.

Когато записвате на тъмни места, където се получава шум.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас