Как да запиша видеоклип на суперзабавен каданс с Galaxy S9/S9+?

Задната камера на Galaxy S9/S9+ предлага нова функция, която ви позволява да записвате и възпроизвеждате случки и бързо движещи се сцени на суперзабавен каданс.

Със суперзабавения каданс можете да можете да заснемате желаните сцени при 960 кадъра в секунда за 0,2 секунди и да ги възпроизвеждате за около 6 секунди, като разкривате детайли, които човешкото око по принцип не може да улови.

Два различни начина на записване

При суперзабавен каданс има две различни възможности за записване:

Серийни снимки: Записвайте видеоклипове и запечатвайте моменти с множество кадри на суперзабавен каданс.

Единични снимки: Запишете кратък видеоклип или заснемете еднократен момент на суперзабавен каданс.

Как да правя видеоклипове на суперзабавен каданс?

Използвайте тази функция на място, където има достатъчна светлина.

1 Отворете камерата и натиснете върху „Суперзабавен каданс” на екрана за визуализация.
Използвайте тази функция на място, където има достатъчна светлина
2 Натиснете върху иконката „Настройки”.
3 Натиснете върху „Суперзабавен каданс”.
Натиснете върху „Суперзабавен каданс“
4 Изберете „Серийни снимки“ или „Единични снимки” и след това натиснете двукратно върху бутона „Назад”, за да се върнете в екрана за визуализация на камерата.
Изберете „Серийни снимки“ или „Единични снимки“ и след това натиснете двукратно върху бутона „Назад“, за да се върнете в екрана за визуализация на камерата

Когато избирате опцията „Серийни снимки”, се уверете, че режимът е настроен на „Автоматичен”.

5 Натиснете върху иконката „Запис”, за да започнете да записвате видеоклип и бутона „Стоп”, за да спрете записа.

Когато записвате видеоклип с опцията „Серийни снимки”, всяка последователност, в която обектът се мести, ще бъде записвана автоматично на суперзабавен каданс.

За да преместите зоната за отчитане на движение, натиснете и задръжте върху зоната във вътрешността на рамката и я плъзнете на желаното място. За да коригирате размера на зоната, натиснете върху ъгъла на рамката и задръжте и го плъзнете.

Натиснете върху иконката „Запис“, за да започнете да записвате видеоклип и бутона „Стоп“, за да спрете записа

Белите точки над черно-бялата иконка „Стоп” показват броя последователни кадри, записани на суперзабавен каданс. Можете да използвате суперзабавен каданс до 20 пъти в един видеоклип.

Белите точки над черно-бялата иконка „Стоп“ показват броя последователни кадри, записани на суперзабавен каданс. Можете да използвате суперзабавен каданс до 20 пъти в един видеоклип

Обърнете внимание: Когато записвате видеоклип в автоматичен режим, записът на суперзабавен каданс може да започне неумишлено, ако камерата отчете движение. Движение може да бъде отчетено и:

Когато устройството не е неподвижно.

Когато друг обект се движи в близост до обекта в зоната за отчитане на движение.

Когато записвате при мигаща светлина като например флуоресцентна.

Когато записвате на тъмни места, където се получава шум.

Благодарим Ви за обратната връзка