Как да форматирам картата с памет в моето устройство Galaxy Note 8?

Възможно е карта с памет, която е форматирана на компютър, да не бъде съвместима с телефона. В този случай имате възможност да форматирате картата с памет директно в телефона.

Galaxy Note 8 приема карти форматирани в FAT32 или exFAT.

Забележка: 

Преди да форматирате картата с памет се уверете, че сте направили резервно копие на данните, които са записани в нея. Гаранцията на производителя не покрива ситуации, в които данните от картата с памет са изгубени след определени действия на потребителя или ситуации, в които потребителя не е направил резервно копие на данните преди форматирането.

За да форматирате карата в телефона, следвайте стъпките по-долу:

Приложения > Настройки > Поддръжка на устройството > Съхранение > Още > Настройки за съхранение > SD карта > Форматиране.

Благодарим Ви за обратната връзка