Как да управлявам приложенията на Galaxy S9/S9+?

Организирайте екрана „Начална страница” и намирайте приложенията по-бързо и лесно.

Превключване между екраните „Начална страница” и „Приложения”.

Без да използвате бутона „Приложения”, можете да отворите екрана „Приложения” като плъзнете нагоре или надолу на екрана „Начална страница”. За да се върнете в екрана „Начална страница”, плъзнете нагоре или надолу на екрана „Приложения”.

Без да използвате бутона „Приложения“, можете да отворите екрана „Приложения“ като плъзнете нагоре или надолу на екрана „Начална страница”
За да се върнете в екрана „Начална страница“, плъзнете нагоре или надолу на екрана „Приложения“

Или пък натиснете бутона „Начална страница” или бутона „Назад”.

Показване на бутона „Приложения” на екрана „Начална страница”

Ако искате да отворите екрана „Приложения” като използвате бутона „Приложения”, следвайте стъпките по-долу:

1 От екрана „Начална страница”, натиснете и задръжте върху празно място или приближете с два пръста, за да влезете в опциите за редактиране.
2 Натиснете върху „Настройки на екрана Начална страница”.
Натиснете върху „Настройки на екрана Начална страница“
3 Натиснете върху бутона „Приложения”.
Натиснете върху бутона „Приложения“
4 Изберете „Показване на бутона Приложения” и натиснете върху „Приложи”.
Изберете „Показване на бутона „Приложения““ и натиснете върху „Приложи“
5 Бутонът „Приложения” ще се появи като любимо приложение в дъното на екрана „Начална страница”.
Бутонът „Приложения“ ще се появи като любимо приложение в дъното на екрана „Начална страница“

Добавяне на приложение към екрана „Начална страница”

1 Натиснете и задръжте върху приложение в екран „Приложения”.
2 Изберете опцията „Добавяне на пряк път към Начална страница”.
3 Или пък плъзнете иконката на приложението към горната част на екрана или го задръжте за 2-3 секунди докато екранът „Начална страница” се появи на заден план.
4 Поставете го на екрана „Начална страница”, за да създадете автоматично пряк път.
Добавяне на приложение към екрана „Начална страница“

Изтриване на приложение от екрана „Начална страница”

1 Натиснете и задръжте върху приложението, което искате да изтриете от екрана „Начална страница”.
2 Изберете опцията „Премахване от Начална страница”.
Изтриване на приложение от екрана „Начална страница“

Групиране на приложения и създаване на папки

За да запазите екрана си чист и подреден и да имате бърз достъп до и да включвате приложения, можете да групирате сходните приложения в папки.

1 От екрана „Начална страница“ или от екрана „Приложения”, натиснете и задръжте върху приложение и след това го плъзнете към друго приложение.
От екрана „Начална страница“ или от екрана „Приложения“, натиснете и задръжте върху приложение
и след това го плъзнете към друго приложение
2 Пуснете приложението когато около приложенията се появят контурите на папка.

Ще бъде създадена нова папка, съдържаща избраните приложения. Натиснете върху „Въвеждане на име на папка” и задайте нейното име.

3 За да добавите още приложения, натиснете върху „Добавяне на приложения” върху папката. Отметнете приложенията, за да ги добавите и натиснете върху „Добавяне”. Можете да добавите приложение и като го плъзнете към папката.
За да добавите още приложения, натиснете върху „Добавяне на приложения“ върху папката

Преместване на приложения от папка: Натиснете върху приложение и задръжте и го плъзнете на желаното място.

Изтриване на папка: Натиснете върху папка и задръжте и след това натиснете върху „Изтриване”. Само папката ще бъде изтрита. Приложенията от папката ще бъдат преместени на екран „Приложения”.

Деинсталиране или забраняване на изтеглени приложения

За да деинсталирате изтеглено приложение, трябва просто да натиснете върху приложението и да задържите и да изберете опцията „Деинсталиране”.

Деинсталиране или забраняване на изтеглени приложения

Съществуват приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Те могат да бъдат забранявани като натиснете върху приложението и задържите и изберете опцията „Забрани”.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка