Как да поставя SIM карта в моето устройство Galaxy S8 или S8+?

Устройствата Galaxy S8 и S8+ са съвместими с nano-SIM карта.
 

Следвайте описаните по-долу стъпки, за да поставите SIM картата в телефона:

1 Пъхнете ключето в отвора на подложката за SIM и SD картата. Ключето трябва да бъде пъхнато перпендикулярно на отвора.
2 Извадете внимателно подложката навън.
3 Поставете SIM картата със златистите пластинки надолу в първия слот на подложката за SD и SIM карта.
4 Уверете се, че SIM картата е поставена и закрепена правилно.
5 Вкарайте подложката обратно в предназначеният за нея отвор.
Следвайте описаните по-долу стъпки, за да поставите SIM картата в телефона

Благодарим Ви за обратната връзка