Как да изключа Wi-Fi на устройството Gear S3?

Когато не използвате Wi-Fi връзката, тя може да бъде изключена. За да изключите тази характеристика на устройство Gear S3, следвайте по-долните стъпки:

1 На екран „Часовник”, натиснете бутон „Включване”, за да влезете в екрана с „Приложения”.
2 Изберете „Настройки”.
3 Изберете „Свързване”.
4 Изберете „Wi-Fi”.
5 Натиснете върху тази характеристика, за да „изключите” или „включите Wi-Fi”.

Благодарим Ви за обратната връзка