Как да деинсталирам приложения от Galaxy S3?

Деинсталиране и деактивиране на приложения

За да деинсталирате и/или деактивирате приложения е необходимо да влезнете в Task manager:

За да отворите Task manager, натиснете и задръжте Начален бутон ( Home1 за 1 или 2 секунди, след което натиснете Task manager1 .


Изберете
Downloaded, след което потърсете приложението.

Изберете опцията Uninstall от прозорчето с информация за приложението.

Също така, можете да деинсталирате приложението и от менюто Apps.

 

 

Натиснете Apps 1 > Menu 1 > Uninstall. Приложенията, които могат да бъдат деинсталирани ще бъдат маркирани с 1 . Само приложенията, които са били изтеглени могат да бъдат деактивирани. За да деинсталирате, изберете приложението и натиснете OK в прозорчето за потвърждение.

 


Деинсталиране на приложения чрез Диспечер на приложенията


На начален екран изберете  Menu  1 > Settings 1More 1 > Application manager1 . Ако е необходимо, плъзнете наляво и изберете DOWNLOADED.

 

 

Изберете желаното приложение от списъка, който се появява, след което натиснете Uninstall > OK. Предварително инсталираните приложения на телефона не могат да бъдат деинсталирани, но можете да деинсталирате тяхното актуализиране като изберете Uninstall updates > Uninstall. 

Деактивиране на приложенията


Можете да деактивирате определени предварително инсталирани приложения (или системни) от телефона. След като затворите тези приложения, ще бъдат скрити и няма да могат да бъдат използвани, докато се активират отново.На начален екран изберете Menu  1 > Settings 1 > More  1Application manager  1 .

 

Изберете приложението, което желаете да деактивирате, след което натиснете Turn off. Ще се появи предупредително съобщение относно извършената дейност. Натиснете OK.

Преди да бъде деактивирано едно приложение, всички направени актуализации ще бъдат деинсталирани и приложението ще се върне до фабричните му стойности. Натиснете Uninstall.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализациите се деинсталират, при ново активиране на приложението е необходимо да проверите дали може да бъде актуализирано чрез Google Play™ Store.

Активиране на приложенията


Диспечерът на приложенията Ви позволява да активирате деактивираните приложения.

 

Изберете Menu  1 > Settings1 > More 1Application manager  1 . Плъзнете нагоре до опцията TURNED OFF. Изберете приложението, което желаете да активирате отново и изберете опцията Turn on.

 

Благодарим Ви за обратната връзка