Как да използвам приложението Smart Manager?

How to use the smart manager application 

 

1. От екрана с Приложения, изберете Smart Manager.


2. Smart manager осигурява общ преглед на състоянието на батерията, пространството за съхранение, RAM и сигурността на системата. Чрез избиране на една функция можете да оптимизирате състоянието по точки.  

 

How to use the smart manager application 


3. На първо място, ако изберете Батерия, можете да проверите останалата мощност на батерията и останалото време за използване на устройството. Не забравяйте, останалото време за използване показва времето, което остава докато батерията се изхаби напълно. Приблизителното време за употреба може да варира в зависимост от настройките на Вашето устройство, околната среда, тенденциите за използване и реалният режим на употреба.


4. Ако устройството има ниско ниво на батерията, можете да запазите мощността на батерията чрез включване на режим за ултра спестяване на

 

How to use the smart manager application 


5. Приложението Smart Manager ще Ви уведоми кои приложения изразходват голяма част от заряда на батерията и ще можете да спестите разхода на батерията като ги затворите.


6. Ако натиснете на УПОТРЕБА НА БАТЕРИЯТА, можете да проверите употребата на батерията за всеки процесор.

 

 

How to use the smart manager application 


7. Когато натиснете на всеки процесор, можете да имате достъп до страница с детайли. В детайлите се предоставят съвети за настройки на мощноста на употреба.

 

How to use the smart manager application 


8. За да проверите състоянието на паметта, натиснете в менюто Съхранение, след като се върнете в основното меню на Smart Manager.


9. Можете да видите мястото за съхранение, състоянието на използваната и свободната памет, данните, които не са необходими.

 

 

How to use the smart manager application 


10. Можете да изтриете данни, които не са необходими, като например кеш (cache), софтуерни натрупвания или рекламни файлове, за да освободите от мястото за съхранение.

 

 


 

How to use the smart manager application 

 

11. Също така, можете да изтриете неизползвани файлове и да деинсталирате приложения, които не използвате повече.


12. Можете да изтриете потребителски данни според категорията Изображения, Видео, Аудио, Приложения.

 

 

How to use the smart manager application 


13. Можете да проверите наличното количеството RAM, изберете менюто RAM, след като се върнете в основното меню на Smart Manager.


14. Можете да видите употребеното количество RAM, всички приложения, които се употребяват, разхода на RAM от всяко приложение.

 

 

How do i use the Smart Manager application 


15. Също така, можете да затворите приложения, които работят във фонов режим, за да се намали разхода на използваното количеството RAM и да се увеличи бързината на Вашето устройство.


16. За да проверите състоянието за защита на устройството, изберете от менюто Защита на устройството, след като се върнете в основното меню на Smart Manager.

 

 

How do i use the Smart Manager application 


17. Тази функция сканира Вашето устройство за malware и блокира фишинг атаки и злонамерени уеб сайтове.


18. За да сканирате ръчно устройството, натиснете СКАНИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО. Ще продължи няколко секунди.


19. Чрез бутона ОБЩО ИЗЧИСТВАНЕ, можете да оптимизирате устройството чрез докосване с един пръст. 

 

Благодарим Ви за обратната връзка