Как може автоматично да се регулира силата на звука на телевизор Samsung от 2014 г.?

1 Натиснете бутонът „Меню” („Menu”) на дистанционното управление.
2 Използвайте бутонът за навигация надолу и изберете „Звук”, (ако опцията „Звук” е вече избрана, натиснете бутона „Enter”).
3 Натиснете няколко пъти бутона за навигация надолу, докато се появи опцията „Допълнителни настройки” и натиснете бутона „Enter”.
4 Маркирайте опцията „Автоматична сила на звука” и натиснете „Enter”.
5 Изберете една от опциите „Нормален” или „Нощен” и натиснете бутона „Enter”.
6 Натиснете бутона „Exit”, за да излезете от менюто, след като завършите настройките.

Благодарим Ви за обратната връзка