Как да сдвоя умното дистанционно с телевизор Samsung QLED и как да подменя батериите?

Подмяна на батерии в умното дистанционно управление Samsung

Подмяна на батерии в умното дистанционно управление Samsung
1 Натиснете бутона в горната задна страна на умното дистанционно управление Samsung. Тялото ще излезе леко от корпуса.
2 Обърнете дистанционното управление, след което плъзнете неговото тяло нагоре, докато се отвори отделението за батерии.
3 Натиснете бутоните от двете страни на отделението за батерии, за да извадите съществуващите батерии.
4 Поставете две нови батерии (тип 1,5 V AAA) в отделението за батерии и се уверете, че полярностите са ориентирани правилно (+, -). След като завършите, плъзнете тялото на дистанционното управление, докато достигне до първоначално положение.
5 Обърнете дистанционното управление, задръжте натиснат бутона в горната задна страна, след което плъзнете тялото на дистанционното управление на място.

Забележка:

За по-продължителен живот се препоръчват алкални батерии.

След като подмените батериите, умното дистанционно управление Samsung трябва да бъде сдвоено отново с телевизора.

Сдвояване на телевизора с умното дистанционно управление Samsung

Сдвояване на телевизора с умното дистанционно управление Samsung

Когато включвате телевизора за първи път, умното дистанционно управление Samsung се сдвоява автоматично с телевизора. Ако умното дистанционно управление Samsung не се сдвои с телевизора автоматично го насочете към сензора за дистанционно на устройството, след което натиснете едновременно и задръжте бутоните Return и Play/Пауза както е показано на рисунката по-горе, около 3 секунди или малко повече.

Благодарим Ви за обратната връзка

Не откривате това, което търсите? Ние сме на Ваше разположение.

Онлайн

Изпратете ни Имейл

Ще отговорим до 24 часа на Вашето запитване.

SmartThings Помощ

Помощ за Hubs, Kits, Sensors и Outlets

Обадете се

0800 111 31

Понеделник до Петък от 09:00 до 18:00

* При запитвания, свързани с принтери, посетете страницата на HP website .

Индивидуална помощ

Намерете Локация на Сервиз

Посетете оторизираният сервизен център за експертен съвет или сервиз.

Свържете се с Нас