Co znamenají chybové kódy na mé myčce?

Když se v myčce nádobí něco pokazí, existují chybové kódy, které Vám pomohou zjistit, co se s myčkou děje. Zde je seznam chybových kódů a jejich význam. Ve většině případů lze problém snadno vyřešit bez pomoci odborníka.

Chyba ucpaného filtru (1E, IE)

Pokud myčka zobrazuje 1E nebo IE (u modelů Waterwall), znamená to, že voda neteče skrz filtr.

Vyjměte filtr, který je na spodní straně myčky a vyčistěte ho (pokyny najdete v uživatelské příručce).

Pokud se kód zobrazí i po vyčištění filtru, je nutný servis. 

Chyba prevádzky čerpadla (3C)

Jestliže myčka zobrazuje 3C, znamená to, že selhalo vaše čerpadlo.

Můžete zkusit vypnout myčku a poté spustit cyklus znovu.

Pokud toto nefunguje, je nutný servis.

Chyba příjmu vody s vysokou teplotou (3E)

Když myčka zobrazí 3E, znamená to, že je voda příliš horká.

Pokud k tomuto dojde, zkontrolujte, zda teplota vody nepřesahuje 80 stupňů Celsia.

Jestliže teplota není vyšší než 80ºC, ale chyba stále přetrvává, je nutná kontrola specialistou.

Chyba dodávky vody (4C/4E)

Pokud myčka zobrazuje kód chyby 4C nebo 4E, znamená to, že myčka nedostává vodu při správné teplotě, nebo správném tlaku. Příčinou může být ventil přívodu vody.

 • Ověřte, zda tlak a teplota vody splňují požadavky pro přívod vody.
 • Myčky Samsung nejsou kompatibilní s hadicemi Floodsafe a neměly by se tedy používat.
 • Ujistěte se, že přívodní hadice není zvlněná nebo zmačkaná.
 • Ujistěte sem že je přívod vody zcela otevřený.
 • Pokud tato chyba přetrvává i nadále, je nutný servis.

Berte na vědomí: Vaše myčka vyžaduje minimálně 20 psi a maximálně 120 psi. 

Chyba odtoku (5C, 5E)

Pokud myčka ukazuje 5C, SC, 5E, SE, znamená to, že myčka nemůže vypustit vodu.

Pokud tomu tak je, zkontrolujte, že vypouštěcí hadice není stlačená nebo zlomená.

Můžete také zkontrolovat připojení u dřezu, u filtru a u jímky ve vaně.

Jestliže problém přetrvává, je vyžadována kontrola. 

Chyba odrazky Waterwall (7E)

Pokud myčka zobrazuje 7E, odrazka se nemůže správně pohybovat.

 • Ověřte, že balicí páska chránící odrazku při přepravě byla odstraněna, bez toho se odrazka Watewall nemůže pohybovat.
 • Zkontrolujte, zda je odrazka nainstalována ve správné poloze a zda není blokována například nádobím v myčce.
 • Jestliže chyba trvá nadále, je nutný servis specialistou.
Pokud myčka zobrazuje 7E, odrazka se nemůže správně pohybovat
Chyba nízké hladiny vody

Pokud se zobrazí chyba 9E, není v myčce dostatek vody. 

1 Vyprázdněte myčku.
2 Spusťte Normální cyklus a naplňte zádobku na mycí prostředek.

Pokud chyba přetrvává, vypněte pro myčku přívod elektřiny a požádejte o opravu.

Režim přístupového bodu

Když myčka zobrazuje AP, je v režimu přístupového bodu. Znamená to, že se pokouší připojit k mobilnímu zařízení.

Pokud se nepokoušíte připojit, vypněte myčku a znovu ji zapněte.

Chyba tlačítka

Když myčka zobrazuje bE, 6E, tak panel detekuje zablokované tlačítko. 

1 Vypněte myčku.
2 Stiskněte každé tlačítko na panelu.

Pokud některé z tlačítek nefunguje správně nebo se kód chyby po opětovaném zapnutí myčky stále zobrazuje, je nutná oprava.

Chyba v komunikácii

Jestli myčka ukazuje CE, znamená to, že ovládací panel nemůže komunikovat se zbytkem myčky.

Jestliže k tomuto dojde, vypněte myčku nádobí a zkuste ji znovu spustit. Pokud chyba pokračuje, je nutný servis. 

Chyba ohrievača vysokej teploty

Když myčka zobrazuje HC, 1E, IE (rotační modely), teplota uvnitř myčky je příliš vysoká. 

1 Zkuste vypnout napájení (minimálně 30 sekund) a znovu jej na jističi zapnout.
2 Vyprázdněte myčku nádobí.
3 Spusťte Normální cyklus a naplňte zásuvku mycím prostředkem.

Pokud chyba přetrvává, je nutný servis. 

Chyba ohřívače

Pokud myčka zobrazuje HE, teplota uvnitř myčky je zjištěna nesprávně. 

1 Vyprázdněte myčku.
2 Spusťte Normální cyklus a naplňte zásobník mycím prostředkem.

Když chyba dále pokračuje, vypněte myčku pomocí jističe a požádejte o opravu.

Chyba vytékání

Pokud myčka zobrazuje LC, LE, tak čidlo úniku z myčky detekuje vodu nebo je odrazka vody blokována (pouze modely Waterwall).

V případě nové instalace nebo přesunu:

 • Může se jednat o zablokovanou vypouštěcí hadici, která způsobuje únik vody. Vypouštěcí hadice mohla být poškozena, ujistěte se, že to tak není.
 • Zkontrolujte, zda není myčka nakloněná dopředu.

 

Když si jste jistí, že nedochází k úniku:

 • Pokud jste myčku nedávno přemístili, mohlo dojít k pokrytí senzoru trochou vody. Nechte ji vysušit.
 • Jestliže jste myčku nedávno připojili k odpadu, ujistěte se, že je odstraněno víčko odpadu.
 • Zjistěte, jestli dávkovač pracího prostředku nebyl přeplněn nebo nebyl přidán prostředek i mimo dávkovač.

 

Pokud se chyba zobrazuje i nadále, je vyžadován servis.

 

Chyba nadměrné hladiny vody

Pokud myčka zobrazuje OC, 0C, oE, je v myčce více vody, než by mělo být. To často souvisí s problémem odtoku.

Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není zlomená nebo sevřená.

Můžete také zkontrolovat připojení u dřezu, filtru či jímky.

Když se chyba zobrazuje i nadále, je vyžadován servis. 

Chyba funkce Zone Wash

Jestliže myčka zobrazuje PC, nefunguje funkce Zone Wash správně.

Vypněte myčku, a poté zkuste znovu zapnout cyklus. Pokud chyba přetrvává, oprava bude nutná. 

Chyba funkce polovičního zatížení

Jestli myčka ukazuje PE, funkce poloviční náplně nefunguje správně. 

1 Vyprázdněte myčku.
2 Spusťte cyklus polovičního plnění a naplňte zásuvku prostředkem.

Když chyba přetrvává, vypněte napájení myčky u jističe a požádejte o opravu. 

Chyba snímače teploty

Jestliže se na myčce zobrazuje tE, teplota uvnitř myčky je zaznamenávána nesprávně. 

1 Vyprázdněte myčku.
2 Spusťte cyklus polovičního plnění a naplňte nádobku mycím prostředkem.

Pokud chyba přetrvává, vypněte myčku na jističi a zažádejte o opravu. 

Děkujeme vám za vaši reakci