Jak čistit myčku nádobí?

Pravidelné čištění vaší myčky je důležité pro udržení vysokého výkonu a předejití zbytečným opravám. 

Níže naleznete různé způsoby čištění, které můžete použít: 

Běžné čištění

Nejvhodnějším metodou ke každodenní údržbě vnější strany a ovládacího panelu, je otření měkkým vlhkým hadříkem.

K vyčištění vnitřku myčky nejprve vyčistěte filtr, poté do dolního koše přidejte 8 šálků destilovaného bílého octa a spusťte režim Sanitize.

Pokud chcete myčku vyčistit hlouběji, vyjměte trysky s filtrem a namočte je přes noc do destilovaného bílého octa.  Tím se odstraní vodní usazeniny a nečistoty, které by mohly myčku ucpat či způsobovat zápach.  

Berte na vědomí: Filtr doporučujeme čistit jednou měsíčně.

Čištění filtru

Většina myček Samsung má odnímatelný filtr, který usnadňuje čištění. 

1 Vyndejte spodní stojan z myčky.
2 Otočením držadla proti směru hodinových ručiček povolte kryt filtru.
Otočením držadla proti směru hodinových ručiček povolte kryt filtru.
3 Odstraňte dvířka filtru a vyjměte filtr.
Odstráňte dvierka filtra a vyberte filter
Odstraňte dvířka filtru a vyjměte filtr
4 Vyndejte z filtru nebo dvířek filtru zbytky jídla a čistícího prostředku. Poté nechte filtr namočený přes noc v destilovaném bílém octu.
5 Následující den opláchněte pod tekoucí vodou.
Následující den opláchněte pod tekoucí vodou
6 Filtr a dvířka od filtru nainstalujte zpět do myčky.
7 Otočte držadlem krytu od filtru ve směru hodinových ručiček a utáhněte ho.

Berte na vědomí: Pokud vaše myčka nemá vyjímatelný filtr, pouze vyčistěte dno myčky pomocí mokrého hadříku a to všude, kam dosáhnete. 

Čištění trysek

Čištění trysek pomůže udržovat výkon myčky, protože odstraňuje ucpávání způsobené zbytky jídla. 

1 Vyjměte horní stojan.
2 Odšroubujte víčko trysky otáčením proti směru hodinových ručiček. Poté jemně vyjměte horní trysku.
3 Veškerou nečistotu odstraňte pomocí kartáče na mytí nádobí, následně trysku přes noc namočte do destilovaného bílého octa.
4 Opláchněte trysku pod tekoucí vodou.
5 Znovu nasaďte trysku a otočte uzávěrem ve směru hodinových ručiček. Trysku upevněte a nechte ji otáčet, abyste zkontrolovali správnou instalaci.

Funkce samočištění (Waterwall)

Na myčce Waterwall je nainstalován indikátor samočištění. Když tento senzor zabliká, je potřeba myčku vyčistit. 

Berte na vědomí: Indikátor samočištění bliká po dobu 5 sekund po zapnutí napájení. Pokud spustíte program, když indikátor bliká, myčka se okamžitě vypne. 

1 Naplňte dávkovač prostředkem na čištění myčky, poté jej zavřete.
2 Zmáčkněte tlačítko Napájení.
3 Stiskněte programové tlačítko Samočištění.
4 Podržením tlačítka Start se program aktivuje a zavřou se dvířka myčky.

Berte na vědomí: Myčka musí být prázdná, když spustíte program Samočištění. 

Děkujeme vám za vaši reakci