Jak zvýšit výkon mé myčky?

Existuje několik způsobů, které vám zaručí nejlepší výkon vaší myčky. 

Je velmi důležité udržovat váš přístroj v dobré kondici, proto věnujte zvláštní pozornost při jejím plnění a udržujte ji čistou.

Nadále je také důležité vybrat si program, který je odpovídá aktuální náplni myčky. V závislosti na jejím modelu, má myčka Samsung odlišné mycí programy a další funkce, které pomohou získat ty nejlepší výsledky.

Berte na vědomí: Programy a funkce se mohou lišit v závislosti na modelu myčky.

Udržujte funkce

Pokud si při používání myčky všimnete neobvyklého hluku, nejpravděpodobnější příčinou je způsob rozložení nádobí. Velké nádobí nebo kuchyňské příslušenství může zasahovat do točících se trysek, proto před spuštěním myčky doporučujeme protočit všechny trysky ručně abyste ověřili, že nedochází k jejich blokování. 

Pokud se neuvolní mycí prostředek, může to být tím, že některé nádobí brání otevření dvířek dávkovače. To může způsobit slabý čistící výkon a na nádobí mohou zůstat zbytky nečistot. 

Použití dalších možností programů

Některé modely myček nabízejí další funkce, které můžete použít pro doplnění mycího programu:
 

  • StormWash: Umývejte hrnce a pánve nebo silně zašpiněné nádobí bez předmývání.
  • Hi-Temp Wash: Zvyšuje teplotu mytí pro lepší čištění špinavého nádobí.
  • Zone Booster: Aktivuje boční trysky k zasažení obtížně čistitelných míst.

Berte na vědomí: Některé programy a funkce nejsou k dispozici ve všech modelech, viz příručka k myčce.

Získejte nejlepší sušící výkon

Výkon sušení závisí na typu nádobí uvnitř myčky, a proto je velmi důležité vybrat nejvhodnější program a funkce pro každý cyklus.

Například je běžné, že plasty zůstávají mokré i po sušení. Nejedná se tedy o závadu, ale o jednu z vlastností tohoto materiálu. 

Přidejte tekutý prostředek pro opláchnutí

Kapalina pro oplachování zlepšuje výkon sušení, vždy se ujistěte, že je dávkovač plný, a to kontrolou hladiny na indikátoru dávkovače. 

Indikátor dávkovače
1 Indikátor dávkovače.

Zvyšte úroveň využití oplachovací kapaliny pro lepší sušení nádobí (max. 1 - 6 minut).

Zvyšte úroveň využití oplachovací kapaliny pro lepší sušení nádobí

Možnost dezinfekce

Pokud je zvolen program Sanitize, teplota se v posledním cyklu oplachování zvýší na 72 ˚C. Tato vysoká teplota je nezbytná pro dezinfekci vašeho nádobí a také urychluje proces sušení a zlepšuje jeho výkon. 

Berte na vědomí: Vyšší teplota může poškodit plastové nádobí, věnujte proto pozornost při mytí a vždy se ujistěte, že je nádobí označeno jako vhodné do myčky nádobí. 

Použijte funkci AutoRelease dry

Pokud je tato funkce k dispozici ve vaší myčce nádobí, ujistěte se, že je aktivována, aby se dveře zařízení automaticky otevřely ihned po skončení cyklu. Funkce tak umožní, aby vzniklá vlhkost unikla ven.

Pokud touto funkcí vaše myčka nedisponuje, otevřete ji po dokončení mycího programu natolik, aby mezi dvířky a těsněním vznikl prostor.

Děkujeme vám za vaši reakci