Jak správně vyčistit odpadní filtr pračky Samsung?

Chybová hlášení 5E vás informuje o tom, že je ucpaný odpadní filtr.

Nejdříve vypněte pračku a odpojte napájecí kabel. Vypusťte zbývající vodu uvnitř vodu podle návodu pro nouzové vypouštěni. Na přední straně pračky v pravé dolní části otevřete kryt jemným promáčknutím. Otočte víčko odpadního filtru doleva. Otevření napomáhá pružina, která je v krytce ukryta. Nezapomeňte na správný směr otáčení. Při otevíraní je to vždy proti směru hodinových ručiček.

Filtr zbavte nečistot pomoci měkkého kartáče a zkontrolujte, že není vnitřek filtru zanesen.Vložte filtr zpět a ujistěte se, že je filtr správně uzavřen.

Odpadní filtr doporučujeme čistit zhruba jednou za dva měsíce.

V instruktážním videu byl použit model pračky WW10H960.

Děkujeme vám za vaši reakci