Bezpečnostní opatření při používání zařízení Galaxy Z Fold2

Pokud se na obrazovce Vašeho zařízení Galaxy Z Fold2 objeví škrábance nebo stopy po komprimaci nebo promáčknutí nebo praskliny, navštivte autorizované servisní středisko Samsung a zkontrolujte, zda máte nárok na záruku. V závislosti na typu poškrábání nebo poškození nemusí být služba kryta zárukou a mohou na ni vzniknout další náklady. Přečtěte si níže uvedená preventivní opatření pro špičkové skládací zařízení.

1. Netlačte na obrazovku ani na přední čočku fotoaparátu tvrdým nebo ostrým předmětem, například perem nebo nehty. Nevyvíjejte na něj nadměrný tlak. Uvědomte si, že nadměrná síla nebo tlak při používání nástroje na Hlavní obrazovce mohou vést k poškrábání nebo poškození.

img

2. Odstraňte z hlavní obrazovky všechny cizí předměty. Při skládání zařízení neumisťujte mezi obrazovky žádné předměty, jako jsou karty, mince nebo klíče, mohlo by dojít k poškození Hlavní obrazovky. Před vložením nebo uložením zařízení složte. Zařízení neskladujte rozložené, protože by mohlo dojít k poškrábání nebo proražení obrazovky jiným předmětem.

img

3. Zabraňte vniknutí kapalin nebo malých částic do zařízení. Toto zařízení není odolné proti vodě a prachu.
 

4. Doporučuje se neodstraňovat ochrannou fólii obrazovky a neinstalovat další fólie nebo nálepky, protože by to mohlo způsobit poškození zařízení. Neschválené ochrany obrazovky mohou způsobit poruchu senzorů.
 

5. Vaše zařízení obsahuje magnety. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi zařízením a předměty, které mohou být ovlivněny magnety.
 

6. Při bezdrátovém nabíjení nejprve před nabíjením baterie zařízení složte a umístěte střed zadní části zařízení na střed bezdrátové nabíječky. Jelikož produkt má zabudovaný magnet a umístění bezdrátové nabíjecí cívky se liší v závislosti na zařízení, upravte umístění tak, aby bylo připojení dobré, jak je znázorněno níže. Jinak se zařízení nemusí správně nabíjet nebo se může přehřát. Pokud jej umístíte do jiné polohy nebo orientace než obrázek, může dojít ke sklouznutí vlivem sklonu zařízení a magnetické síly.

img

Poznámka: Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci