Jak používat intuitivní funkci Více oken

Chcete něco vyhledat, když sledujete video? Po aktivaci možnosti v Panelu na okraji na pravé straně můžete změnit velikost okna aplikace a použít dvě aplikace najednou. Funkce Více oken Vám umožňuje spouštět až tři aplikace současně v zobrazení rozdělené obrazovky. V rozevíracím zobrazení můžete také spustit více aplikací najednou.

Více oken

Funkce Více oken umožňuje podporu horního / dolního a levého / pravého děleného multi-aktivního okna pro vylepšení multitaskingu s omezenými aplikacemi. Umožňuje Vám spouštět až tři aplikace současně a poskytuje Vám možnosti: Zobrazení rozdělené obrazovky a Vyskakovací okno.

img

Zobrazení rozdělené obrazovky: Nahoře / dole

img

Zobrazení rozdělené obrazovky: Vlevo / Vpravo

Jak používat přepážky v zobrazení rozdělené obrazovky

ⓐ Přepnout rozložení.

ⓑ Změnit polohu (pouze 2 obrazovky).

ⓒ Uložte aktuální rozvržení na Panelu na okraji
 

Stejné dvě aplikace lze otevřít v různých oknech, nazýváme je Multi-instance. Aplikace, které podporují více instancí jsou Internet, Moje soubory, Samsung Notes a MS Office.

img

U Panelů na okraji můžete rychle přistupovat ke svým oblíbeným aplikacím v režimu Více oken. Přidejte často používané aplikace na Panel na okraji a spusťte je společně v zobrazení rozdělené obrazovky jediným klepnutím.
 

Krok 1. V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na kruhy mezi okny aplikace.

Krok 2. Klepněte na ikonu „Přidávání párů aplikací“ (ⓒ).

Aplikace, které používáte v zobrazení rozdělené obrazovky, se uloží na Panel na okraji jako pár aplikací.

Poznámka: 

• Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

• Některé funkce nemusí být dostupné na Předním displeji.

• Přední displej podporuje konfiguraci Více oken (horní / dolní).

• Nepodporujte 2 okna na spodní nebo levé straně.

• Pokud rukojeť Panelu na okraji není viditelná, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na Displej > Okraj obrazovky a poté ji aktivujte klepnutím na přepínač Panely na okraji.

Zobrazení rozdělené obrazovky

Jak spustit více aplikací

Krok 1. Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.

Krok 2. Táhněte doleva nebo doprava, klepněte na ikonu aplikace, potom klepněte na položku Otevřít v zobrazení na rozdělené obrazovce. Zvolená aplikace se spustí v pravém okně.

Krok 3. V levém okně táhněte doleva nebo doprava a vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit. Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací, klepněte na tlačítko Zpět a vyberte aplikaci.
 

Spouštění aplikací z Panelu na okraji

Krok 1. Při používání aplikace přetáhněte úchyt Panelu na okraji směrem ke středu obrazovky.

Krok 2. Klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji doleva a poté ji přetáhněte tam, kde se zobrazí Přetažením sem otevřete. Vybraná aplikace se spustí v zobrazení rozdělené obrazovky.

Poznámka: Jedním klepnutím můžete nastavit spuštění aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky. Klepněte na ikonu Tužka a poté na Další možnosti (tři svislé tečky). Poté klikněte na Klepněte v části Otevřít v zobrazení rozdělené obrazovky. Pokud jej aktivujete klepnutím na přepínač Zobrazit poslední aplikace, můžete spustit naposledy použité aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky z Panelu na okraji.

Vyskakovací zobrazení

img

Vyskakovací zobrazení
 

Jak spustit více aplikací

Krok 1. Klepnutím na tlačítko Nedávné otevřete seznam naposledy použitých aplikací.

Krok 2. Přejeďte vlevo nebo vpravo, klepněte na ikonu aplikace a poté klepněte na Otevřít ve vyskakovacím zobrazení. Obrazovka aplikace se zobrazí v rozbalovacím zobrazení. Pokud klepnete na tlačítko Domů při používání vyskakovacího okna, okno se minimalizuje a zobrazí se jako ikona aplikace. Chcete-li znovu použít vyskakovací okno, klepněte na ikonu aplikace.
 

Spouštění aplikací z Panelu na okraji

Krok 1. Přetáhněte úchyt Panelu na okraji směrem ke středu obrazovky.

Krok 2. Klepněte a podržte aplikaci, přetáhněte ji doleva a poté ji přetáhněte tam, kde se zobrazí Otevřít ve vyskakovacím zobrazení. Vybraná aplikace se spustí ve vyskakovacím zobrazení.

Multi-Tasking: Drag & Drop

Obsah můžete sdílet mezi různými aplikacemi pomocí funkce drag & drop (táhnout a spustit). Okamžitý snímek obrazovky lze sdílet  společným zachycením více oken.

img

                    ① Z Galerie do Zprávy                                        ② Zachycení rozdělené obrazovky

Poznámka:

• Podporované aplikace: Galerie, Internet, Zprávy, Moje soubory, Samsung Notes, MS Office, MS Outlook, OneDrive, WhatsApp (pouze text),
Line (text, obrázek) atd.

• Seznam podporovaných aplikací se může lišit podle regionu a země.

• V režimu na šířku na Předním displeji nejsou k dispozici funkce Více oken a Panel na okraji.

• Je potřeba internetové připojení k otevření dvou aplikací, jako jsou Word a Powerpoint z aplikací Office současně, pro používání funkce
Drag & Drop.

Poznámka: Snímek obrazovky a nabídka zařízení se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci