Jak řešit problémy s mobilními daty

Jestliže se nemůžete připojit k mobilním datům, může to být způsobeno špatným pokrytím v dané oblasti nebo nastavením. Stručný průvodce níže vám pomůže problém vyřešit.

Než vyzkoušíte níže uvedená doporučení, zkontrolujte, zda máte software zařízení a související aplikace aktualizované na jejich nejnovější verze. Postup aktualizace softwaru vašeho mobilního zařízení:

Krok 1. Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace softwaru.

Krok 2. Klepněte na možnost Stáhnout a instalovat.

Krok 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ověřte, že mobilní data jsou na vašem zařízení povolena

Nejprve ověřte, že Mobilní data jsou na vašem zařízení povolena

Krok 1. Potáhněte z horního okraje obrazovky.
Krok 2. V nabídce ověřte, že Mobilní data jsou zapnutá.

Potažením dolů ověřte, že Mobilní data jsou zapnutá

Jestliže jsou Mobilní data povolena, ale vaše potíže nadále přetrvávají, zkuste vynucený restart zařízení.

Stisknete a podržíte současně Tlačítko snížení hlasitosti a Boční tlačítko Stisknete a podržíte současně Tlačítko snížení hlasitosti a Boční tlačítko

Krok 1. Vypněte zařízení tak, že současně stisknete a podržíte Tlačítko snížení hlasitostiBoční tlačítko, poté klepněte na Vypnout.

Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a boční tlačítko Stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a boční tlačítko

Krok 2. Jakmile obrazovka zhasne, stiskněte a podržte současně Tlačítko snížení hlasitostiBoční tlačítko.

Jakmile se objeví logo Samsung, uvolněte tlačítka Jakmile se objeví logo Samsung, uvolněte tlačítka

Krok 3. Jakmile se na obrazovce objeví logo Samsung, tlačítka uvolněte.

Poznámka:

  • Nucený restart zařízení nemá žádný vliv na vaše data ani soubory.
  • Umístění tlačítek hlasitosti a bočního tlačítka se může u jednotlivých modelů lišit.

Jestliže je vaše připojení k mobilní síti nestabilní a nemůžete používat mobilní data, zkuste obnovit nastavení sítě.

Obecná správa v Nastavení Obecná správa v Nastavení

Krok 1. Přejděte do Nastavení a vyberte Obecná správa.

Vyberte Obnovit Vyberte Obnovit

Krok 2. Vyberte možnost Obnovit.

Vyberte Obnovit nastavení sítě Vyberte Obnovit nastavení sítě

Krok 3. Vyberte Obnovit nastavení sítě.

Klepněte na tlačítko Vynulovat nastavení Klepněte na tlačítko Vynulovat nastavení

Krok 4. Zkontrolujte informace na obrazovce a klepněte na tlačítko Vynulovat nastavení.

Klepněte na tlačítko Obnovit Klepněte na tlačítko Obnovit

Krok 5. Klepněte na tlačítko Obnovit.

Poznámka:

  • Upozorňujeme, že obnovení nastavení sítě smaže veškerá vaše nastavení Wi-Fi, Bluetooth a dalších sítí.

Jestliže jste vyzkoušeli výše uvedené postupy, ale stále se svým zařízením nemůžete využívat mobilní data, může být problém způsoben špatným pokrytím v dané oblasti. Pokud jste nedávno změnili operátora, ale ponechali jste si stejný telefon, může být potřeba obrátit se na operátora, aby vaše zařízení resetoval. Kontaktuje svého poskytovatele služeb, který vám poskytne pomoc.

Poznámka:

  • Po provedení každého kroku vyzkoušejte, zda mobilní data již fungují.
  • Jestliže jste vyzkoušeli výše uvedené postupy, ale váš problém přetrvává, kontaktujte Servisní střediska a požádejte o příslušné informace.
  • Snímky obrazovky a nabídky zařízení se mohou u jednotlivých modelů zařízení a verzi softwaru lišit.

Jak používat aplikaci Samsung Members

Pokud máte potíže se svým mobilním telefonem, tabletem nebo nositelným zařízením Samsung, můžete nám položit otázku prostřednictvím aplikace Samsung Members. Další informace o odeslání chybového hlášení.

Děkujeme vám za vaši reakci