Jak pořizovat snímky obrazovky na Galaxy Tab S6 Lite?

Otázka:

Nemohu pořizovat snímky obrazovky pomocí gesta pohybem dlaně u mého Galaxy Tab S6 lite. Jak mohu zachytit snímek obrazovky?

sníky obrazovky tabs 6 lite sníky obrazovky tabs 6 lite

Galaxy Tab S6 lite nepodporuje pohyb dlaně pro zachycení snímku obrazovky kvůli omezení specifikací hardwaru.

Uživatel však může zachytit snímek aktuální obrazovky a posouvatelnou oblast pomocí následujících metod. Pořízené snímky obrazovky budou uloženy do Galerie.

1 Metoda zachycení pomocí kláves - stiskněte současně boční tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti.
2 Zachycení pomocí bezdotykových příkazů - umístěním pera S Pen před obrazovku a stisknutím tlačítka S Pen otevřete panel Bezdotykových příkazů a potom klepnete na Psaní po displeji. Aktuální obrazovka se automaticky zachytí a zobrazí se panel nástrojů pro úpravy.

Po pořízení snímku obrazovky použijte na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky následující možnosti:

1 Zachycujte aktuální obsah a skrytý obsah na protáhlé stránce, například na webové stránce. Po klepnutí se obrazovka automaticky posouvá dolů a zachytí se další obsah.
2 Pište nebo nakreslete na snímek obrazovky nebo ořízněte část obrazovky. Oříznutá oblast bude uložena do Galerie.
3 Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.

Děkujeme vám za vaši reakci