Záloha a přenos dat pomocí Samsung Smart Switch

Nejjednodušší způsob, jak přesunout data ze starého zařízení do nového, je funkce Smart Switch. Díky ní můžete přesouvat kontakty, hudbu, fotografie, kalendáře, textové zprávy, nastavení zařízení a spoustu dalších věcí do nového zařízení Galaxy. V níže uvedeném průvodci se dozvíte, co všechno lze s inteligentním přepínačem dělat.

Co umí Smart Switch?

Pomocí funkce Smart Switch můžete zálohovat data telefonu na kartu PC nebo SD, obnovit zálohovaná data, nebo přenést data ze starého telefonu do nového.

Modely Galaxy se dodávají s aplikací Smart Switch nainstalovanou ve výchozím nastavení. Přenášejte data ze starého telefonu do nového pomocí kabelu USB, Wi-Fi nebo počítače. Vyberte si metodu, která vám vyhovuje nejvíce. Všechno ostatní už jde snadno.

Co dokáže Smart Switch.

Co všechno lze převést?

 • Ze zařízení Android: kontakty, rozvrhy, zprávy, poznámky, hlasové poznámky, (Pouze u zařízení Galaxy), fotografie, videa, hudbu, nastavení budíku, (Pouze u zařízení Galaxy), protokol hovorů, domovská stránka/obrázek uzamčené obrazovky (Pouze u zařízení Galaxy), Wi-Fi nastavení (Pouze u zařízení Galaxy), dokumentů, nastavení e-mailu (Pouze u zařízení Galaxy), nastavení (Pouze u zařízení Galaxy), stažené instalace aplikací, data aplikací (Pouze u zařízení Galaxy) a rozložení domovské obrazovky (Pouze u zařízení Galaxy).
 • Z iCloudu: kontakty, kalendář, poznámky, fotografie, videa, dokumenty (Data synchronizovaná ze zařízení iOS můžete importovat do iCloudu)
 • Ze zařízení iOS využívajících OTG USB: kontakty, plán, zprávy, poznámky, fotografie, videa, hudba, hlasové poznámky, nastavení budíku, protokol hovorů, záložky, nastavení Wi-Fi, dokumenty, doporučení seznamu aplikací.
 • Ze zařízení Windows Mobile (OS 8.1 nebo 10): kontakty, plány, fotografie, dokumenty, videa, hudba.
 • Ze zařízení BlackBerry: kontakty, plán, poznámky, fotografie, videa, hudba, hlasové záznamy, protokol hovorů, dokumenty.

Poznámka: 

 • Přenos některých položek může být omezen v závislosti na výrobci zařízení a verzi operačního systému.
 • Použitý obsah DRM (Digital Rights Management) nelze přenést přes Smart Switch.
 • Přenos dat zvyšuje spotřebu baterie vašeho telefonu.
 • Před přenosem dat se ujistěte, že je vaše zařízení dostatečně nabité. Pokud je baterie téměř vybitá, může dojít k přerušení přenosu dat.
 • Tato funkce nemusí být podporována na některých zařízeních nebo počítačích.
 • Přenášejte pouze obsah, který vlastníte nebo máte právo na přenos.

Pokud chcete zálohovat data a nastavení telefonu, doporučujeme tento krok provést pomocí počítače s nainstalovanou aplikací Samsung Smart Switch pro PC. Aplikace ji možné stáhnout zde.

Zapněte samotnou aplikaci a připojte telefon USB kabelem k počítači.  Po krátkém načítání dojde k propojení obou zařízení. Na hlavní obrazovce vydávejte název připojeného telefonu a obrazovky pro zálohování i následnou obnovu dat zpět do telefonu. 
Po kliknutí na Další a Předvolby můžete vybrat které položky si přejete zálohovat, potom už stačí stisknout tlačítko Zálohovat zařízení a vyčkat a na dokončení.

Obnovení zálohy probíhá stejným způsobem pomocí tlačítka Obnovit z hlavní nabídky.

Podle objemu zálohovaných dat může proces trvat i několik desítek minut.  

Zálohování dat z Vašeho telefonu je důležité provádět pravidelně, předejdete tak jejich ztrátě v případě ztráty nebo poškození Vašeho telefonu. Program Samsung Smart Switch umožňuje provést tento proces snadno a rychle.

1 Aplikaci Smart Switch můžete stáhnout z webu. Proveďte instalaci podle průvodce a následně na počítači spusťte nainstalovaný program.
obr

Aplikace je ke stažení na stránkách:  https://www.samsung.com/cz/apps/smart-switch/

2 Pro změnu umístění zálohy klepněte na tlačítko "Další" a ze zobrazené nabídky vybertepoložku "Předvolby".
obrázek
3 Pro změnu umístění zálohy klepněte na kartě "Soubor zálohy" na tlačítko "Změnit". Ujistěte se že v cílovém umístění je dostatek volného místa.
obrázek
4 Pro změnu kategorií, které se mají zálohovat, klepněte na kartu "Zálohované položky".Provedené změny uložte klepnutím na tlačítko "OK".
obrázek

Zálohovaná hudba, fotografie a videa může výrazně navýšit velikost jednotlivých záloh i čas který bude záloha trvat.

5 Klepněte na tlačítko "Zálohovat zařízení".
obrazek
6 Počkejte, až se proces zálohování dokončí. Podle objemu zálohovaných dat může proces trvat i několik desítek minut.
obrazky

Obnovení zálohovaných dat

Aplikace Samsung Smart Switch podporuje i obnovení dříve vytvořených záloh přímo do připojeného mobilního telefonu. Zálohu je možné nahrát do libovolného podporovaného zařízení (nejen do telefonu v němž byla vytvořena), je tak možné aplikaci využít pro přenos dat do nového telefonu. Zároveň ale doporučujeme si hlídat zařízení ve kterém máte své zálohy uložené, obsahují Vaše osobní data.

1 Spusťte dříve nainstalovanou aplikaci Samsung Smart Switch. V případě, že ještě nemáte připojené Vaše mobilní zařízeni k počítači, zobrazí senásledující okno informující, abyste tak učinili.
obrazky
2 Klepněte na tlačítko "Obnovit".
obrazky
3 Klepnutím na tlačítko "Vybrat data zálohy" můžete např. ovlivnit, které kategorie seobnoví nebo změnit soubor zálohy, ze kterého bude obnova provedena. Provedenézměny uložte klepnutím na tlačítko "OK".
obrazky
4 Obnovu dat spusťte klepnutím na tlačítko "Obnovit nyní".
obrazky
5 Počkejte, až se proces obnovy dat dokončí.
obrazky

Po zakoupení nového telefonu Samsung je možné ušetřit spoustu času při jeho  nastavování právě prostřednictvím aplikace Smart Switch.Budete k tomu potřebovat USB kabel a USB OTG redukci, případně kabel s  USB typu C na obou koncích a samozřejmě oba telefony nabité alespoň na 60%.
Po spuštění nového telefonu, stačí projít první kroky úvodního nastavení až po  obrazovku Smart Switch, kde vyberte typ starého zařízení.V dalším kroku vyberte propojení telefonů kabelem a propojte je podle návodu na obrazovce.Pro správnou funkčnost je nutné připojit konec s USB OTG redukcí do nového zařízení.
Na starém telefonu povolte přístup a na novém vyberte ze seznamu položky které si nepřejete zálohovat.Potvrďte nastavení tlačítkem Přenést a vyčkejte než bude proces dokončen.Po dokončení přenosu, když se zobrazí hlášení že můžete telefony odpojit, nebudou ještě data na novém zařízení viditelná dokud telefon nenahraje všechny nové soubory na svá místa a neaplikuje všechna nová nastavení.
Proces můžete sledovat v oznamovací liště.

Pokud nemáte k dispozici počítač do kterého by bylo možné zálohu uložit nabízí aplikace Samsung Smart Switch funkci uložení zálohy na paměťovou kartu  umístěnou v telefonu.Tuto funkci najdete v Nastavení pod položkou Účty a zálohování, zde vyberte  Záloha a obnovení a Přenos přes externí úložiště.Klepněte dole na tlačítko zálohovat, vyberte položky, které chcete  uložit na paměťovou kartu a dole svůj výběr potvrďte.Počkejte než dojde k zpracování zálohy a následně můžete kartu vyjmout a uložit ji na bezpečné místo.

ds

Aplikace Smart Switch pro Android

Zařízení Samsung s operačním systémem Android verze 4.3 nebo novější

Aplikace Smart Switch pro Windows

Operační systém: Windows 7 nebo novější

Požadovaný software:
Sada Microsoft Media Feature Pack
 
Můžete stáhnout z následujících odkazů:
 
Pro systémy Windows 7 a 8
 
Pro systém Windows 10

Aplikace Smart Switch pro Mac

Operační systém: Mac OS X 10.9 nebo novější

Podporovaný model se systémem MAC 
Hardware: Modely uvedené na trh po roce 2013* 

Děkujeme vám za vaši reakci