Jak poslouchat hudbu skrze zařízení Galaxy Buds+

Galaxy Buds+ Vám umožní proniknout do rytmu poslouchání všech oblíbených skladeb a playlistů, kdekoliv budete chtít. Streamování hudby bylo navrženo pro bezchybné a jednoduché spárování s telefonem Samsung Galaxy S20. Pro některé z vás není streamování ani nutné, bohatě tak stačí krásný okamžik na cestách plný hudby. Zde je návod, jak snadno přehrávat hudbu na Galaxy Buds+.

Než vyzkoušíte níže uvedené postupy, zkontrolujte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi. Další informace s podporou Samsung o 'Jak se připojit a aktualizovat Galaxy Buds+ s Galaxy Smartphonem' naleznete zde.

Přehrávejte hudbu z Galaxy Buds+
Hudbu uloženou v mobilním zařízení můžete poslouchat připojením sluchátek k mobilnímu zařízení. Pomocí připojeného zařízení nebo touchpadu na sluchátkách můžete nastavit hlasitost, ovládat přehrávání nebo měnit skladby. Zde jsou jednoduché způsoby, jak ovládat hudbu pomocí touchpadu na sluchátkách. Pokud chcete přehrávání ovládat pomocí těchto ovládacích prvků, nezapomeňte nejprve spustit aplikaci Galaxy Wearable.

●    Přehrávání nebo pozastavení skladby: Klepnutím na touchpad přehrajete nebo pozastavíte skladbu.
●    Přehrání další skladby: Dvojitým poklepáním na touchpadu přehrajete další skladbu.
●    Přehrání předchozí skladby: Poklepáním třikrát na touchpadu přehrajete předchozí stopu.
●    Nastavení hlasitosti během přehrávání: Přetáhněte prstem nahoru nebo dolů po touchpadu.

Hlasitost můžete také upravit kliknutím a podržením sluchátka po nastavení přednastavených funkcí.

Krok 1. Spusťte aplikaci Galaxy Wearable.
Krok 2. Klepněte na Touchpad.
Krok 3. Klepněte a podržte touchpad pravého sluchátka a uvolněte prst, jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, čímž hlasitost zvýšíte.
Klepněte a podržte touchpad levého sluchátka a uvolněte prst, jakmile dosáhnete požadované hlasitosti, čímž hlasitost snížíte.

Jestliže není kvalita zvuku na Galaxy Buds+ tak kvalitní, vyhledejte další informace o  'Co dělat, když je nižší kvalita zvuku na mých Galaxy Buds+'.

Poznámka:
●    Pokud vyberete funkci nastavení hlasitosti jako předvolbu kliknutím a podržením na jedné straně, předvolba kliknutím a podržením na druhé straně se automaticky nastaví na funkci nastavení hlasitosti.
●    Pokud je zvuk ve sluchátkách nízký, ale hlasitost je na maximum, nastavte hlasitost prostřednictvím připojeného mobilního zařízení.
●    Pokud připojíte sluchátka ke svému mobilnímu zařízení během poslechu hudby, hlasitost se může změnit.
●    Na zařízeních se systémem iOS můžete sluchátka připojit k aplikaci Galaxy Buds+.
●    Ujistěte se, že zařízení, aplikace a firmware sluchátek jsou neustále aktuální, abyste dosáhli co nejlepšího poslechu.
●    Poslech hudby při vysoké hlasitosti může způsobit poškození sluchu. Pokud připojíte sluchátka k telefonu nebo tabletu během poslechu hudby, hlasitost se může změnit.
●    Snímky obrazovky a menu se mohou lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

Děkujeme vám za vaši reakci