Jak používat Dětský dům

Dětský dům obsahuje zábavný obsah a obsah bezpečný pro děti v hravém prostředí učení se. 

Umožňuje vám nastavit limit doby hraní, zpravovat povolení a poskytovat hlášení o používání, abyste věděli, co se vaše dítě učí.

Upozornění: Dětský dům je dostupný na Galaxy S10 a Tab S4. Na ostatních zařízeních s Androidem verze 9.0 je dostupná ke stažení prostřednictvím Galaxy Apps.

Dětský dům se nastavuje jednoduše a nachází se na panelu oznámení vašeho telefonu. 

1 Panel oznámení potáhněte prstem dolů a potom doleva.
2 Pro vyvolání nastavení klepněte na ikonku Dětský dům a pro stažení potom klepněte na „Start“.

Klepněte na ikonku Dětský dům na panelu oznámení pro spuštění nastavení
3 Klepněte na „Další“ a nastavte PIN. Přednastavený PIN je 0000.

PIN Dětský dům vám umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu, prohlížet hlášení o používání, ale zejména – děti bez něho nedokážou opustit Dětský dům.

4 Potom se zobrazí domovská obrazovka Dětský dům.
5 Při prvním použití budete zřejmě potřebovat stáhnout každou aplikaci na domovskou obrazovku.

Nyní po nastavení Dětský dům se můžete seznámit s hlavními vlastnostmi.

  • Můj telefon: Děti mohou volat na jejich kontakty, které jsou uvedeny v seznamu povoleným rodiči.
  • Můj fotoaparát: Dětský fotoaparát na fotografování obsahující i nálepky (stickers).
  • Moje galerie: Na obrázky nebo kresby vytvořené v Dětském domě, nebo soubory povolené rodiči.
  • Můj prohlížeč: Pro bezpečné prohlížení internetových stránek povolených rodiči.
Přehled hlavních funkcí Dětský dům

Děti si potom mohou volit z nabídky kreativního obsahu, včetně omalovánek, vytváření nálepek (sticker), softwaru pro pozměňování hlasu, her a videí. K dispozici je také kódovací hra, která podporuje kreativní a logické myšlení.

Nastavení, ve kterém můžete vytvářet profily dětí, nastavit denní doby hraní a kontrolovat použití a aktivity.

Toto jsou hlavní vlastnosti:

  • Nastavení denní doby hraní: umožňuje nastavit denní doby hraní během pracovních dnů a víkendů.
  • Denní použití: pro každý profil zobrazí denní použití podle dnů a data.
  • Aktivity: zobrazí, které aplikace byly použity.
  • Povolený obsah: zobrazí všechen rodiči povolený obsah.
  • Galaxy Store pro děti: dá se do něj dostat jen po zadání vašeho PIN na obrazovce rodičovské kontroly.
Hlavní funkce rodičovské kontroly v Dětský dům
1 Otevřete „Dětský dům“.
2

Na domovské obrazovce klepněte na ikonku Nastavení.

3 Zvolte „Rodičovská kontrola“.
Aktivovat rodičovskou kontrolu v Dětský dům
4 Zadejte váš PIN.

Upozornění: Lze vytvořit až šest dětských profilů.

Pokud jste zapomněli PIN a nevíte opustit Dětský dům, budete muset pro vynulování aplikace postupovat podle následujícího postupu.

1 Stiskněte a podržte vypínací tlačítko na boku telefonu, dokud se nezobrazí volba „Vypnout“.
2 Dotkněte se a podržte ikonku Vypnout na obrazovce, dokud se nezobrazí volba „Bezpečný režim“.
3 Klepněte pro vstup do „Bezpečného režimu“.
4 Po restartování jděte na „Nastavení“.
5 Vyhledejte „Dětský dům“ a potom zvolte z výsledků vyhledávání aplikaci Dětský dům.
6 Klepněte na „Odinstalovat“ a potom potvrďte klepnutím na „OK“.
7 Klepněte znovu vypínací tlačítko a potom klepněte na „Restartovat" pro restartování vašeho telefonu a opuštění bezpečného režimu.
8 Váš telefon již nebude v režimu Dětský dům.

Upozornění: Tento postup smaže všechny informace, profily a nastavení. Aplikaci bude nyní třeba znovu nainstalovat a nastavit.

Děkujeme vám za vaši reakci