Jak připojit Galaxy Note k obrazovce pomocí DeX

Samsung DeX je služba, která umožňuje používat chytrý telefon jako počítač, stačí jej připojit k externímu displeji, například k televizní obrazovce nebo k monitoru nebo k počítači.

Poznámka: Služba DeX je k dispozici na mnoha chytrých telefonech Galaxy, jako jsou Galaxy Note8, Galaxy Note9 a Galaxy Note10 / 10+. Dostupnost a design se mohou lišit v závislosti na typu modelu a operačním systému nainstalovaném ve Vašem zařízení.

Existují čtyři způsoby, jak připojit smartphone k externímu displeji.

Kabel DeX nabízí nejjednodušší způsob, jak připojit Galaxy Note k obrazovce.

DeX kabel
1 Připojte kabel k Vašemu telefonu Galaxy Note.
2 Připojte druhý konec kabelu k televizoru nebo monitoru.

Galaxy Note můžete také připojit k externí obrazovce pomocí adaptéru HDMI nebo adaptéru s více porty.

HDMI adaptér
HDMI adaptér s více porty
1 Připojte Galaxy Note k adaptéru.
2 Připojte adaptér k televizoru nebo monitoru.
1 Připojte DeX Pad ke zdroji napájení.
2 Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI zařízení DeX Pad.
3 Druhý konec kabelu zapojte do portu HDMI televizoru nebo monitoru.
Připojte kabel do televizního HDMI portu
4 Připojte svůj telefon ke konektoru mobilního zařízení (USB typ C) na DeX Pad. Pokud je telefon uzamčen, nyní jej odemkněte.
Připojte zařízení k DeX Padu

Poznámka: Ujistěte se, že Váš telefon je horizontálně zasunut do konektoru. Jinak může dojít k poškození zařízení DeX Pad a telefonu.

1 Připojte DeX Station ke zdroji napájení.
2 Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI u DeX Station.
3 Druhý konec kabelu zapojte do portu HDMI televizoru nebo monitoru.
Připojte kabel do televizního HDMI portu
4 Stisknutím ikony trojúhelníku na přední straně krytu použijte kryt jako podpěru telefonu. Konektor mobilního zařízení bude viditelný.
Stiskněte ikonu trojúhelníku na přední straně
5 Připojte port USB typ C na Dex Station ke konektoru mobilního zařízení Galaxy Note. Samsung DeX se poté spustí na telefonu.
Připojte zařízení k Dex Station

Poznámka: Ujistěte se, že je telefon správně připojen k stanici DeX. Při připojování telefonu ke stanici DeX buďte opatrní, abyste zabránili poškození zařízení. Uvědomte si také, že některé kryty telefonu (jako jsou překlopné kryty nebo pevné kryty) mohou bránit DeX Station v řádném fungování. Pokud ano, před pokračováním odstraňte kryt telefonu.

U Galaxy Note10 a Note10+ je navázání spojení s PC a použití Samsung DeX ještě snazší. Není třeba použít kabel HDMI nebo DeX Pad / Station. Místo toho můžete použít jediný kabel USB k použití DeX na vašem PC nebo Macu.

Můžete také snadno přesouvat soubory mezi smartphonem a počítačem pomocí intuitivních gest, jako je přetahování, kopírování a vkládání.

1 Při prvním použití Samsung DeX ve vašem PC nebo Macu musíte nejprve nainstalovat aplikaci Samsung DeX do vašeho PC / Macu.

Stáhněte si software Samsung DeX pro PC / Mac a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Samsung DeX pro PC je podporován pro PC s Windows 10 a 7 a Mac OS 10.14 (Mojave) a 10.13 (High Sierra).

2 Připojte svůj smartphone k PC nebo Macu pomocí kabelu USB typu C.
3 Namísto připojení klávesnice nebo myši k DeX Station nebo k DeX Pad můžete k navigaci na obrazovce jednoduše použít klávesnici a myš vašeho PC.

Poznámka: Obsah chráněný technologií DRM se nemusí zobrazit správně. Některé aplikace se nemusí na DeX spouštět nebo budou vyžadovat samostatné licence. Se Samsung DeX pro PC můžete najednou použít maximálně 5 aplikací na obrazovce.

Po připojení Galaxy Note k televizoru nebo displeji vyberte režim obrazovky, který chcete použít. Můžete si vybrat mezi režimem Samsung DeX nebo Zrcadlením obrazovky (Screen mirroring).

Spuštění Samsung DeX
: Obrazovka mobilního zařízení se vypne a objeví se na připojeném televizoru nebo monitoru v režimu stolního počítače. Displej telefonu se chová jako podložka (touchpad) a můžete ovládat, co se stane na obrazovce.

Samsung DeX režim

Zrcadlení obrazovky (Screen mirroring): Obsah Galaxy Note se zrcadlí na připojené obrazovce.

Režim zrcadlení obrazovky (Screen Mirroring)

OS Android 8 (Oreo): Při prvním připojení telefonu k Samsung DeX se automaticky otevře okno s možnostmi „Spustit Samsung DeX“ nebo „Přepnout na zrcadlení obrazovky“. Jednoduše klepněte na možnost, kterou chcete použít.

Vyberte preferovaný režim

OS Android 9 (Pie): Při prvním připojení telefonu Galaxy Note k OS Android Pie s DeX použijte režim DeX podle níže uvedených kroků:

1 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na „Pokračovat“.
Klepněte na Pokračovat
2 Zobrazí se další informace o používání Samsung DeX. Přečtěte si ji pozorně a potvrďte klepnutím na „Start“.

Po počátečním nastavení můžete z panelu oznámení spustit režim DeX.

1 Přejetím dvěma prsty z horní části obrazovky dolů otevřete panel oznámení.
Táhněte prsty z horní části obrazovky dolů a otevřete panel s oznámeními
2 Klikněte na otevírací nabídku „Samsung DeX”.
Klepněte na rozbalovací nabídku Samsung DeX
3 Vyberte „Rychlé nabíjení“ nebo „Zrcadlení obrazovky (Screen mirroring)”.
Vyberte Rychlé nabíjení nebo „Zrcadlení obrazovky (Screen mirroring)

Pokud používáte režim Samsung DeX, můžete telefon používat také jako touchpad. Aktivace této možnosti:

1 Přejetím dvěma prsty z horní části obrazovky dolů otevřete panel oznámení.
2 Klepněte na rozbalovací nabídku „Samsung DeX“.
3 Klepněte na „Používat telefon jako touchpad“.
Používat telefon jako touchpad
4 Dvojitým poklepáním na obrazovku ji uvedete do režimu na šířku. V režimu na šířku se budete moci navigovat po obrazovce pomocí S Pen.
Dvojitým klepnutím otočíte obrazovku
5 Chcete-li touchpad znovu opustit, jednoduše přejeďte prstem z dolní části obrazovky nahoru nebo z horní části obrazovky dolů a zobrazte tlačítka a oznámení. Poté klepněte na tlačítko Zpět nebo Domů.
Přejetím prstem nahoru ukončíte touchpad nebo přejetím prstem dolů zobrazíte tlačítka a oznámení

Poznámka: Používejte pouze oficiální příslušenství podporované společností Samsung DeX, abyste se vyhnuli problémům s výkonem a poruchám způsobeným aplikacemi třetích stran.

Děkujeme vám za vaši reakci