Proč můj S Pen nefunguje správně?

Pokud máte pocit, že S Pen nefunguje, jak má, může to být zapříčiněno vnějšími podmínkami nebo nevhodným používáním.


Níže je uvedený postup, jak S Pen používat správně.


Akce provedené S Penem se neobjevují na obrazovce


Mobilní pouzdra a příslušenství s magnetickými součástkami mohou postihnout elektromagnetické pole a způsobit poruchy. Možná jste se setkali se špatným rozpoznáním S Pen nebo s oznámením o určitém přeskakování řádků. Sundejte pouzdro, kryt a ostatní příslušenství. Poté dejte telefon daleko od ostatních zařízení, které mohou narušit magnetické pole u Note9.

Obrázek

Ochrana S Pen

Je důležité udržovat S Pen v dobré kondici.

Tipy pro udržování S Pen:

- Při používání S Pen nevyvíjejte zbytečně velký tlak na displej.
- Pokud budete používat S Pen na ostrých úhlech displeje, zařízení pravděpodobně nerozezná provedené S Pen akce.
- S Pen po kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou důkladně vysušte.

Můžete také kontrolovat hrot S Pen a při případném poškození jej vyměnit.

Výměna hrotu S Pen

1 Přidržte špičku pinzetou a hrot opatrně vyjměte z těla S Pen.
Obrázek
2 Vložte novou špičku do S Pen.

Pozor: Při vkládání hrotu nadměrně netlačte na S Pen. Nepoužívejte staré nebo poškozené špičky. Mohlo by to Váš S Pen poškodit.

Obrázek

Zdá se, že je S Pen odpojený


Pokud chcete připojit nový S Pen nebo jste svůj S Pen resetoval, doporučujeme pokračovat až po dokončení procesu připojování. Při vytáhnutí S Pen během tohoto procesu může dojít ke zrušení procesu.


S Pen nereaguje tak, jak by měl


Pokud byl Váš S Pen vystaven vlhkým podmínkám, můžete ucítit určitý tlak při stisknutí tlačítka na konci S Penu. Před opětovným vložením do telefonu S Pen důkladně vysušte suchou látkou nebo lehkým potřepáváním konce pera.

Děkujeme vám za vaši reakci