Přizpůsobení tlačítek u modelu Note10

Pokud nemůžete u svého telefonu Note10 najít tlačítko napájení, nepanikařte. Není na pravé straně telefonu, ale nově na levé! Bylo totiž zkombinováno s funkcí Bixby. Toto nové tlačítko je označováno jako boční tlačítko a lze je přizpůsobit tak, aby sloužilo k různým úkonům, jako je například vypnutí telefonu, vyvolání asistenta Bixby nebo provedení jiných akcí.

Tlačítka modelu Note10

Nový model Note10 má dvě tlačítka na levé straně: tlačítko hlasitosti a boční tlačítko. Jak název značí, tlačítko hlasitosti lze použít k nastavení hlasitosti telefonu. Boční tlačítko neboli tlačítko napájení/Bixby lze používat k různým akcím. Záleží na tom, zda je stisknete krátce, dlouze nebo dvakrát. 

Samostatně mají tlačítka vlastní funkce, ale společně je lze použít k vytvoření vlastních klávesových zkratek, abyste dosáhli efektivnějšího ovládání. 
 
Výchozí funkce tlačítek, které můžete využít: 

 • Zapnutí/vypnutí displeje: Krátké stisknutí bočního tlačítka 
 • Hlasový asistent Bixby: Dlouhé stisknutí bočního tlačítka 
 • Spuštění fotoaparátu: Dvojí stisknutí bočního tlačítka 
 • Zapnutí: Dlouhé stisknutí bočního tlačítka, když je telefon vypnutý 
 • Nabídka vypnutí: Dlouhé současné stisknutí bočního tlačítka a tlačítka snížení hlasitosti, když je telefon zapnutý 
 • Pořízení snímku obrazovky: Krátké současné stisknutí bočního tlačítka a tlačítka snížení hlasitosti
Obrázek tlačítka hlasitosti a bočního tlačítka na levé straně zařízení Note10

Poznámka: Telefon můžete vypnout také pomocí panelu rychlého nastavení. Přejeďte prstem dolů z horní části displeje, klepněte na ikonu Power (Napájení) v horním rohu displeje a poté klepněte na možnost Power off (Vypnout).

Přizpůsobení bočního tlačítka

Možná jste zvyklí, že toto tlačítko dokáže jen jednu věc, například vyvolat asistenta Bixby. Nevadí, nyní si je můžete přizpůsobit podle svých požadavků.

Obrázek snímku obrazovky zařízení Note10 s pokyny k přizpůsobení bočního tlačítka za účelem aktivace asistenta Bixby

V nabídce Settings (Nastavení) vyhledejte a vyberte položku Side key (Boční tlačítko) a poté znovu klepněte na položku Side key (Boční tlačítko). Zde můžete vybrat požadovaná nastavení. 

Pro položku Double press (Dvojí stisknutí) můžete vybrat následující možnosti:

 • Rychlé spuštění fotoaparátu
 • Spuštění asistenta Bixby 
 • Otevření aplikace (Aplikaci vyberte klepnutím na ikonu Settings (Nastavení).)

Pro položku Press and hold (Stisknutí a podržení) můžete vybrat následující možnosti: 

 • Vyvolání asistenta Bixby 
 • Nabídka vypnutí 

Děkujeme vám za vaši reakci