Průvodce řešením problémů pro Váš chytrý telefon nebo tablet

Obrázek chytrého telefonu Samsung

Níže uvedená příručka je navržena tak, aby Vám pomohla vyřešit problémy, které se mohou vyskytnout u vašeho chytrého telefonu nebo tabletu.

1 Přejděte na "Nastavení", a poté přejděte na "Aplikace".
2 Klepněte na aplikaci, která způsobuje problém.
3 Klepněte na "Úložiště", a poté na "Vymazat paměť".
4 Pokud to problém nevyřeší, klepněte na “Vymazat data”.
1 Spusťte režim Letadlo, počkejte jednu minutu, a poté jej deaktivujte.
2 Zkontrolujte, zda je vaše SIM karta aktivni a zda je váš plán správný.
3 Restartujte zařízení.
4 Jestliže problém přetrvává, proveďte Obnovení sítě v Nastavení > Obecná správa > Obnovit > Obnovit nastavení sítě.

Vestavěný snímač přiblížení během provozu bliká. Nebojte se, je to normální.

Hodiny se zobrazí, když jednou klepnete na Vždy na displeji (Always On Display). Postupujte podle pokynů níže a nastavte hodiny tak, aby byly vždy zobrazeny na displeji.

1 Přejetím prstem z horní části obrazovky dolů otevřete panel oznámení.
2 Kliknutím a podržením "Always On Display" otevřete nabídku Zámek obrazovky. Poté klepněte na "Always On Display".
3 Vyberte “Vždy zobrazit”.
1 Snižte jas nebo aktivujte “Adaptivní jas” a zkraťte prodlevu obrazovky.

Přejděte do "Nastavení", a poté klepněte na "Displej". Posunutím doleva snížíte jas. Klepnutím na přepínač aktivujete "Adaptivní jas" a klepnutím na "Prodleva obrazovky" změníte zpoždění.
2 Aktivujte režim Úspory času.

Přejděte do "Nastavení", poté na "Péče o zařízení", pak „Baterie“ a poté klepněte na "Režim napájení". Vyberte režim "Střední úsporný režim" nebo "Maximální úsporný režim".
3 Pokud se nevyužívá Bluetooth, vypněte jej.
4 Ukončete aplikace spuštěné na pozadí.
5 Využití baterie zkontrolujte v Nastavení > Péče o zařízení > Baterie.

V systému souborů na kartě SD mohou být chyby, které znemožní telefonu, aby ji rozpoznal. V takovém případě může pomoci přeformátování SD karty pomocí počítače. Vložte kartu zpět do telefonu a restartujte ji. 

1 Aktualizujte software na nejnovější verzi.
2 Odstraňte všechny nepotřebné soubory a nepoužívané aplikace. Pokud se Váš telefon od nedávno nainstalované aplikace zpomalil, zkontrolujte, jaký přístup jste aplikaci udělili a že na pozadí neprobíhá nepřetržitě. Životnost baterie se také zvýší, když na pozadí běží méně aplikací.
3

Restartujte telefon do Nouzového režimu a zjistěte, zda je problém způsoben aplikací jiného výrobce. Chcete-li to provést, nejprve vypněte telefon, a poté stiskněte a podržte tlačítko Napájení a tlačítko Snížení hlasitosti.

Děkujeme vám za vaši reakci