Aktualizace firmwaru Samsung TV pomocí zařízení USB

Je velmi důležité aktualizovat firmware televizoru na nejnovější verzi. Televizor je možné aktualizovat pomocí zařízení USB nebo sítě. Pokud ani jeden způsob nefunguje, je možné použít vzdálenou správu. Pomocí následujícího průvodce můžete aktualizovat firmware televizoru prostřednictvím zařízení USB.

Udržujte firmware aktuální

Z aktualizace firmwaru televizoru vyplývají určité výhody. Ta nejdůležitější je, že může přidávat do televizoru nově vydané funkce. I když nemáte nejnovější model televizoru, můžete díky aktualizaci firmwaru používat nejnovější funkce. Může také opravit nejrůznější chyby. Nový firmware může obsahovat řešení vašeho problému.

znázornění aktualizace firmwaru

Poznámka: Většina televizorů bude dostávat aktualizace s novými funkcemi asi dva roky. Aktualizace po uplynutí této doby jsou obvykle určeny pro opravu problémů.

Aktualizace pomocí zařízení USB

Pokud váš televizor není připojen k internetu, doporučujeme televizor aktualizovat pomocí zařízení USB. Budete potřebovat zařízení USB a počítač s připojením k internetu. Zkuste následující postup.

Krok 1. Na webové stránce podpory společnosti Samsung vyhledejte kód modelu vašeho televizoru, poté si stáhněte soubor upgradu.

Krok 2. Rozbalte obsah souboru a uložte ho do zařízení USB.

aktualizace firmwaru, krok 1

Poznámka: Soubor aktualizace uložte do kořenového adresáře zařízení USB, aby jej televizor mohl najít.

Krok 3. Zasuňte zařízení USB do portu USB v televizoru.

aktualizace firmwaru, krok 2

Krok 4. Aktualizace firmwaru se spustí automaticky.

Poznámka:

  • Během aktualizace nevypínejte televizor, neodpojujte kabel ani nevytahujte zařízení USB. Mohlo by dojít k chybě firmwaru.
  • Kód modelu najdete v nabídce Support (Podpora) > About this TV (O tomto TV) nebo na zadní straně televizoru.
  • Snímky zařízení a nabídky jsou pouze ukázky v angličtině, ale jsou k dispozici také ve vašem jazyce.

Děkujeme vám za vaši reakci