Řešení potíží s nefunkčním dálkovým ovladačem

Existuje mnoho důvodů, proč by váš dálkový ovladač nemusel fungovat správně. Nejčastějšími důvody nefunkčního dálkového ovladače jsou problémy s baterií, problémy s párováním nebo problémy s infračerveným senzorem.

Metoda 1. Zkontrolujte baterie na dálkovém ovladači

Namiřte dálkový ovladač na televizor a stiskněte tlačítko napájení. Ujistěte se, že indikátor LED na televizoru bliká. Pokud ne, váš dálkový ovladač má vybité baterie.

Výměna baterie.

Poznámka:

  • Zajistěte správnou polaritu baterií (kladná, záporná).
  • Pokud jsou baterie vloženy správně, ale stále nefungují, vyměňte baterie za nové. Doporučujeme vám vyměnit baterie ve dvojicích, nikoliv jednotlivě. 

Metoda 2. Spárujte své chytré dálkové ovládání

Pokud používáte chytré dálkové ovládání, může být nutné jej znovu spárovat, aby fungoval správně. Stisknutím tlačítka Return a Play/Pause na více než 3 sekundy zobrazíte vyskakovací okno párování.

Párování dálkového ovládání.

Metoda 3. Zkontrolujte rušení a překážky

Odstraňte veškeré překážky mezi televizorem a dálkovým ovladačem. Pokud jsou mezi dálkovým ovladačem a přijímačem na TV nějaké předměty, infračervené signály mohou být blokovány. Elektronická zařízení navíc mohou rušit signál z vašeho dálkového ovladače. Pokud máte kolem televize jakoukoli elektroniku, například světla, rádia nebo mobilní zařízení, zkuste je přesunout dále.

Kontrola signálu.

Metoda 4. Vizuálně zkontrolujte infračervený signál

Infračervený signál můžete zkontrolovat pomocí libovolného digitálního fotoaparátu, včetně toho na vašem mobilním zařízení. Zapněte fotoaparát a namiřte přední špičku dálkového ovladače na objektiv fotoaparátu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání a dívejte se na obrazovku mobilního zařízení. Z dálkového ovladače uvidíte světlo nebo záblesk.

Kontrola signálu pomocí telefonu.

Pokud nevidíte žádné světlo nebo záblesk vycházející z dálkového ovladače a již jste vyměnili baterie dálkového ovladače, znamená to, že dálkový ovladač má problém.

Poznámka: Pokud vaše dálkové ovládání nefunguje ani po provedení výše uvedených řešení, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Děkujeme vám za vaši reakci