Hvad dækker garantien

Garantioplysninger til Forbrugere

Samsungs begrænsede producentgaranti 

Generel beskrivelse

 

Samsung yder en begrænset producentgaranti (European Bloc Warranty) til forbrugere, som i EU/EØS/Schweiz - direkte eller via forhandlere - har købt et Samsung produkt, der sælges af Samsung inden for EU/EØS/Schweiz (”produkt”). Samsung Electronics Nordic AB, CVR-nr. 556445-4345, Box 1235, SE-164 28 Kista, Sverige, er garantigiver.

Krav om garantiservice kan således fremsættes af forbrugeren i et hvilket som helst land inden for EU/EØS/Schweiz. Forbrugerens rettigheder under garantien (garantiperiode og garantiservice) er dem, der er gældende i det land, hvor kravet om garantiservice fremsættes. Bemærk, at denne garanti er en frivillig producentgaranti, som giver rettigheder i tillæg til - og som ikke påvirker - forbrugerens rettigheder i forbindelse med gældende national lovgivning om forbrugerkøb

 

Den begrænsede producentgaranti (European Bloc Warranty) gælder altså ikke for Samsung-produkter, som er købt på andre markeder end i EU/EØS/Schweiz. Derfor anbefaler vi forbrugere, som ønsker den begrænsede producentgaranti (European Bloc Warranty), at sikre sig ved købet, at produktet er en europæisk model.

 

• Hvis der er en betydelig forskel hvad angår produktspecifikation, er reparation ikke tilgængelig.
• Køb af produkter uden en producentgaranti (European Block Warranty), som ikke for tiden sælges i dit hjemland, men som er købt personligt direkte fra et andet land, kan repareres mod et omkostningsgebyr, hvis produktet kan repareres.

 

Du kan læse mere om den begrænsede producentgaranti længere ned på denne side.

 

Tilbud af mere tidsbegrænset/midlertidig karakter, som indebærer forlængelse eller udvidelse af producentgarantien, er landespecifikt og kan ikke gøres krav på i andre lande end det/de specifikke lande, hvor tilbuddet er gældende.

 

Dette er kun information til forbrugeren og skal ikke opfattes som en særskilt garantierklæring.

 

Garantiperiode, omfang m.m.

 

Garantiens varighed, omfang og afgrænsninger er specificeret på det garantibevis fra producenten, som normalt følger med produktet. Du finder også oplysninger om midlertidig garantiperiode for de respektive produktgrupper ovenfor. For eksempel omfatter Samsungs producentgaranti såkaldte oprindelige fejl. I tilfælde af en bekræftet garantiskade vil Samsung reparere, udskifte, omlevere eller kreditere det defekte produkt. Samsung afgør, hvilke af disse foranstaltninger, der skal gennemføres. Hvis fejlen eller skaden ikke er dækket af garantien, kan du blive opkrævet omkostninger for undersøgelsen og få et tilbud på reparation.

 

Flere oplysninger om den relevante garanti kan findes på det medfølgende garantibevis fra producenten. Bemærk, at garantien for eksempel normalt ikke omfatter:

 

• Skader ved tab, fugtskader eller skader på grund af anden ydre påvirkning*
• Skader, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner
• Skader, som er forårsaget af fejlagtig installation af produktet
• Garantiservice for produkt uden serienummer
• Anvendelse af produktet inden for rammerne for erhvervsvirksomhed

 

* Særskilte produkter, som Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) fra tid til anden markedsfører med særlige egenskaber, for eksempel at de er modstandsdygtige over for fugt eller anden ydre påvirkning, er ikke omfattet af sådanne eventuelle undtagelser i garantien, som direkte strider mod Samsung Nordics markedsføring eller andre løfter, som Samsung Nordic giver i produktmanualer eller produktspecifikationer. Garantien gælder dog fortsat ikke for skade, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af et produkt, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner, for reparation af et produkt, som er installeret forkert, for reparation af et produkt, som ikke har et serienummer eller for andre rimelige begrænsninger af garantien, som fremgår af de gældende garantibetingelser for produktet.

 

Fremsættelse af garantikrav

 

For at kunne fremsætte garantikrav skal du:

 

• Fremsætte garantikravet inden for produktets garantiperiode, som begynder at løbe på tidspunktet for det første køb af produktet.
• Dokumentere købet, f.eks. i form af original kvittering fra butik eller anden købshandling. Af kvitteringen skal fremgå, hvornår produktet oprindeligt blev købt af en forbruger, navn på forhandleren samt model- og produktnummer.
• Vise, at skaden på produktet er omfattet af betingelserne i garantien (se det medfølgende producentgarantibevis)
• Hvis produktet indleveres til garantiservice, skal du meddele evt. PIN-kode og adgangskodebeskyttelse for produktet, ligesom det er dit eget ansvar at tage back-up af dine informationer, inden produktet indleveres

 

Det fremgår af de enkelte produktgrupper ovenfor, hvilken servicetype der tilbydes, og hvor du skal henvende dig for at gøre garantien gældende.

 

Inden du gør garantien gældende

 

1. Genstart dit produkt
2. Opdater softwaren til den nyeste version her eller se FAQ nedenfor
3. Hvis problemet ikke er forsvundet, skal fabriksindstillingerne gendannes

 

Læs også manualen til produktet, og svar på de oftest stillede spørgsmål nedenfor (FAQ). Hvis du har brug for teknisk support, bedes du kontakte Samsung Support.

 

 

Sådan gør du for at fremsætte et garantikrav

 

Du bedes altid have købskvitteringen eller tilsvarende dokumentation og produktets model- og serienummer ved hånden, når du kontakter et serviceværksted, Samsung Support eller din forhandler. 

 

Carry in service:

For at starte garantiprocessen beder vi dig som forbruger om at indlevere produktet til din forhandler eller et Samsung-autoriseret servicecenter.

Produktet vil blive undersøgt og kontrolleret for at sikre, at defekten / skaden er dækket af garantien. Hvis fejlen er en original defekt, som Samsung er ansvarlig for, eller hvis defekten er dækket af produktets garanti, er afhjælpningen gratis. Hvis manglen ikke er en original fejl eller er dækket af garantien, vil du modtage information om, hvad reparationsomkostningerne beløber sig til.

Efter reparationen kan du afhente produktet hos din forhandler eller dit serviceværksted.

For mere information eller spørgsmål, kontakt venligst din forhandler eller et autorisert servicecenter

 

On-site / Pick-up

For at starte en garantiproces beder vi dig som forbruger om at kontakte Samsung Support. Produktet vil blive undersøgt og kontrolleret for at sikre, at defekten / skaden er dækket af garantien. Hvis fejlen er en original defekt, som Samsung er ansvarlig for, eller hvis defekten er dækket af produktets garanti, er afhjælpningen gratis. Hvis manglen ikke er en original fejl eller er dækket af garantien, vil du modtage information om, hvad reparationsomkostningerne beløber sig til.

Samsungs autoriserede værksteder kan frit bestemme, hvor afhjælpningen skal udføres, dvs. om det skal være på stedet eller ved afhentning. Bemærk venligst, at onsite-service ikke er tilgængelig overalt i Norden, blandt andet på grund af geografiske begrænsninger. Hvis onsite-servicen ikke er tilgængelig, anvender værkstedet afhentningsservice.

 

For mere information eller spørgsmål, kontakt venligst Samsung Support.

 

Købelovens regler om forbrugerkøb 

Købeloven regulerer forholdet mellem dig som forbruger og den forhandler, du har købt produktet hos. Samsungs garantier påvirker ikke og gælder i tillæg til dine (forbrugerens) rettigheder i henhold til loven, f.eks. den reklamationsret, som gælder i henhold til købeloven. Besøg gerne Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.forbrug.dk) for at se, hvilke rettigheder og forpligtelser du har som forbruger i henhold til købeloven.

Garantibetingelser for produkter, der ikke stammer fra Samsung Nordic 

I henhold til ovenstående udfører Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) garantiservice og support af Samsung-produkter købt i andre lande inden for EU/EØS/Schweiz under forudsætning af, at produktet er omfattet af den begrænsede producentgaranti. Der findes også eksempler på Samsung-produkter, der er omfattet af internationale garantier, dvs. som gælder for indkøb i andre lande, og også i disse tilfælde udfører Samsung Nordic garantiservice og support i henhold til specifikke garantibetingelser, som gælder sådanne produkter. Med hensyn til Samsung-produkter, der er købt uden for EU/EØS/Schweiz og som ikke er omfattet af international garanti, bedes du kontakte din forhandler eller importør for at få oplysning om dine rettigheder.

 

Kontakt os 

Hvis du har spørgsmål, bedes du Samsung Support

 

Sidst opdateret 12/06-2023