Etik

Etik

Fair og gennemsigtig virksomhedskultur

Fair og gennemsigtig virksomhedskultur

Vi indlejrer integritet i strukturen af vores daglige
drift for at opfylde vores sociale rolle og ansvar
på en måde, der passer til vores status som en
førende global virksomhed.

Vi indlejrer integritet i strukturen af vores daglige drift for at opfylde vores sociale rolle og ansvar på en måde, der passer til vores status som en førende global virksomhed.

Idet vores forretning spænder over adskillige lande over hele verden, anerkender og analyserer vi forskelle i love, forordninger og praksisser i de respektive lande, mens vi driver virksomhed på en lovlig og etisk måde. Vi udvikler og implementerer også globale sikkerhedspolitikker, der respekterer og beskytter vores kunder og medarbejderes data personoplysninger. Vores bestræbelser på systematisk at styre overholdelse og etiske risici drives af Samsungs globale adfærdskodeks og retningslinjer for forretningsadfærd, der vejleder alle vores medarbejdere i deres handlinger og ved udøvelse af dømmekraft. Vores compliance-team, tidligere under juridisk afdeling, rapporterer nu direkte til den administrerende direktør, og lederen af compliance-teamet deltager i alle bestyrelsesmøder for at støtte vigtige beslutninger, der træffes af bestyrelsen. Vi driver dedikerede organisationer i hver forretningsafdeling og på oversøiske regionale kontorer for at håndtere problemstillinger forbundet med compliance, der vedrører hver virksomhed og region.

Etisk ledelse

Vi bekendtgør vores globale adfærdskodeks (“Samsungs forretningsprincipper”) til vores leverandører, kunder og andre eksterne interessenter såvel som til vores medarbejdere gennem vores websted for etisk styring og tilbyder en kanal til rapportering af enhver overtrædelse af etiske standarder. Ydermere er “Vejledning for forretningsadfærd for medarbejdere”, der fungerer som de etiske standarder for medarbejdere, oversat og tilgængelig i alt på 15 sprog (inklusive koreansk) og uploadet til vores interne intranet. Relevante detaljer udbredes og deles med alle vores medarbejdere rundt om i verden gennem kollektive, online og audio/visuel undervisning, der tilbydes mindst hvert år, hvis ikke oftere. Separate “Forretningsvejledninger” gives også til vores leverandører for at etablere gennemsigtige forretningspraksisser.

Compliance-styring

Vores complianceprogram er rettet mod at etablere en virksomhedskultur, der drives af overholdelse for at minimere de risici, der kan opstå på grund af prisaftaler eller overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og for at påtage os et større ansvar indenfor menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed samt for miljøet. Compliance Program Management System (CPMS), et IT-system udviklet til at styre compliance-relaterede risici, leverer vores områdespecifikke politikker og detaljerne for monitorering af regionale forhold. Vores Help Desk står klar til at hjælpe medarbejdere med en-til-en spørgsmål til eksperter, når de har arbejdsrelaterede spørgsmål, eller når de oplever, at vejledningerne ikke er tilstrækkelige til at fastslå potentielle ulovligheder. Vores whistle-blowing-system, udviklet under CPMS til vores medarbejdere, drives på en måde, der sikkert garanterer whistle-bloweres fortrolighed.

Processtyring
af
compliance

  • Drift af
    dedikerede enheder

    Oprettelse af et Privacy Office i Corporate Legal Office under direkte ledelse af CEO-udpegede advokater, der er ansvarlige-for databeskyttelsespolitikker i de respektive forretningsafdelinger

  • Monitorering

    Udførelse af jævnlig/ad hoc-monitorering gennem dedikerede enheder eller personale

Databeskyttelsespolitik

Vi har officielt annonceret vores globale standard for databeskyttelsespolitik og udviklet relevante politikker, der afspejler bestemmelser, der er specifikke for regioner og lokale karakteristika. Som et resultat af sådanne tiltag får vores medarbejdere udleveret “Global vejledning til personoplysninger” og “Vejledning til behandling af uddelegerede persondata”, der skal bruges som styrende bestemmelser. Vi driver vores processer og systemer på en måde, der inkorporerer relevante politikker i vores daglige forretningsadfærd og udfører kontinuerligt gennemgange og tilbyder undervisning i hele virksomheden.

 

Drift af dedikerede enheder

Oprettelse af et Global Privacy Office i Corporate Legal Office under direkte ledelse af CEO-udpegede advokater.Udpege advokater med ansvar for databeskyttelsespolitik i de respektive forretningsafdelinger
 

Styrket gennemgang af systemer til drift/styring af databeskyttelsespolitik

Udførelse af jævnlige gennemgang og gennemførelse af nødvendige forbedringer på vores systemer og servicer, der driver vores kunders og medarbejderes administrative, tekniske og fysiske beskyttelse og som styrer hele processen af dataindsamling, -behandling og bortskaffelse
 

Undervisning i databeskyttelsespolitik

Udbydelse af on/offline undervisning i databeskyttelsespolitik, der tager hensyn til specifikke jobkarakteristika for afdelinger (planlægning, R&D, marketing, osv.), såvel som grundlæggende træning målrettet alle medarbejdere
 

Drift af Privacy Legal Management System (PLMS)

Gør det obligatorisk at iværksætte forebyggende tiltag ved hjælp af tjeklisten for databeskyttelsesrisici, der er udviklet til gennemgå sådanne risici i hver fase af produkter og servicer, fra planlægning og udvikling til drift og ophør. Gennemgå denne tjekliste med dedikerede advokater