Miljø

Miljø

PlanetFirst:
Jorden er
vores prioritet

PlanetFirst:
Jorden er
vores prioritet

Miljøstyring

Samsung Electronics påbegyndte første gang sin rejse mod miljøstyring med Samsungs miljødeklaration i 1992. Siden da har vi løbende udvidet omfanget af miljøstyring gennem andre erklæringer om miljø og strategierklæringer på mellemlang sigt, såsom 1996 Green Management Declaration og EM2013-strategien i 2009.

Samsung Electronics står ved sin filosofi om miljøstyring og om at bidrage til menneskeliv og bevarelse af det globale miljø baseret på respekt for menneskeheden og naturen.
Med dette stræber vi efter at levere miljøbevidste værdier til kunderne og føre an, når det kommer til en bæredygtig fremtid.

Miljøstyringsstrategier

Samsung Electronics har etableret mellemlange til langsigtede miljøstrategier, der tilbyder konkrete mål og handlingsplaner med det mål at nå netto nul CO2-emissioner i 2050.
Besøg venligst webstedet nedenfor for detaljer.

Klimaændringer er et afgørende spørgsmål, som hele menneskeheden har et ansvar for at løse. Vi søger at engagere os i at løse det globale problem ved at reducere direkte drivhusgasemissioner, udnytte mere vedvarende energi og udvikle meget energieffektive produkter.

Klimahandling

Erklæring og implementering for netto nul CO2-udledning

Samsung Electronics gør en indsats for at bevæge sig væk fra en lineær økonomi med engangsbaseret ressourceforbrug og over til en cirkulær økonomi, der udnytter ressourcerne effektivt ved at genbruge mere.

Ressourcecirkularitet

Vores bestræbelser på at opnå en cirkulær økonomi

Vi stræber efter at minimere miljøpåvirkningen under hensyntagen til alle stadier i produktets livscyklus, lige fra produktplanlægning, udvikling, fremstilling, brug og bortskaffelse.

Miljøbevidste aktiviteter

Udvikle produkter og administrere faciliteter, der minimerer miljøpåvirkningen

Miljødata

Download og lær om Samsung Electronics miljøpolitikker og retningslinjer