Klimahandling

Klimahandling

Gør noget nu for
en bæredygtig
fremtid med lave
CO2-udledninger

Gør noget nu for en bæredygtig fremtid med lave CO2-udledninger

To mænd og to kvinder iført afslappet tøj høster noget fra et træ og smiler. To mænd og to kvinder iført afslappet tøj høster noget fra et træ og smiler.

Klimaforandringer som følge af en kraftig stigning i forbruget af fossile brændstoffer og den globale opvarmning som følge heraf er et alvorligt problem, der har betydning for hele verden. Samsung Electronics har anerkendt, hvor alvorlig krisen er, og fortsætter derfor med at sætte ind på forskellige fronter. Det omfatter blandt andet udvikling af særdeles energieffektive produkter, installering af produkter med mindst mulig udledning af drivhusgasser (GHG) samt udnyttelsen af nye og vedvarende energikilder.

Klimaforandrings-KPI

Akkumuleret drivhusgasreduktion for brugsfasen

301 mio. tons

* Akkumuleret fra 2009 til 2020

Akkumuleret reduktion af udledte
drivhusgasser
i produkternes brugsfase

En graf viser forbrug af vedvarende energi i USA, Europa og Kina; konversionsraten for vedvarende energi forventes af være 100 % i 2020. En graf viser forbrug af vedvarende energi i USA, Europa og Kina; konversionsraten for vedvarende energi forventes af være 100 % i 2020.

* Enhed: Brug af vedvarende energi (%)

Brug af vedvarende energi i USA, Europa og Kina

Handler i forhold til klimaforandringer

Vi analyserer relaterede risici og muligheder og designer strategier for effektivt at modvirke klimaforandringer Dette inkluderer gennemgang af forskellige scenarier for at identificere klimaforandringernes betydning for vores forretning på lang sigt. Risici og muligheder ved klimaforandringer påvirker næsten alle aspekter af vores forretning lige fra vores produkter og tjenester til fremstillingsprocesser, forsyningskæde, forskning og udvikling og andre salgsaktiviteter.

Vores handlingsplan

Reducere drivhusgasudledninger på arbejdspladser

ㆍDrive faciliteter til reduktion af F-gasudledning ved processer til produktion af halvledere

ㆍStyre energibesparende projekter og forbedring af energieffektiviteten

Reducing of the GHG emissions at worksites; Operate F-Gas emission reduction facilities for the semiconductor Manufacturing process, Manage energy saving projects and improve energy efficiency. Reducing of the GHG emissions at worksites; Operate F-Gas emission reduction facilities for the semiconductor Manufacturing process, Manage energy saving projects and improve energy efficiency.

Udvide energistyringen på arbejdspladser

ㆍOpsætte energistyringssystemer på alle arbejdspladser og bibeholde certificeringen

 Expanding energy management at worksites; Setting up energy management systems at all worksites and maintaining the certification. Expanding energy management at worksites; Setting up energy management systems at all worksites and maintaining the certification.

Reducere drivhusgasser i produkternes brugsfase

ㆍUdvikle og lancere yderst energivenlige produkter

Reducing GHG in product use phase; Developing and launching highly energy-efficient products. Reducing GHG in product use phase; Developing and launching highly energy-efficient products.

Styre andre drivhusgasudledninger

ㆍStyre drivhusgasudledninger ved produktlogistik, forretningsrejser osv.

Managing other GHG emissions; Managing GHG emissions in product logistics, business trips, etc. Managing other GHG emissions; Managing GHG emissions in product logistics, business trips, etc.

Støtte leverandører

ㆍOvervåge leverandørers drivhusgasudledninger
ㆍReklamere for og få leverandører til at støtte CDP-forsyningskæden

Supporting suppliers; Monitoring suppliers' GHG emissions, Promoting and supporting suppliers to join the CDP Supply Chain. Supporting suppliers; Monitoring suppliers' GHG emissions, Promoting and supporting suppliers to join the CDP Supply Chain.

Vores evaluerings- og responsproces

 • 01

  Identificere fænomenet
  klimaforandringer
  og problemer

 • 02

  Analysere betydning,
  risici og
  muligheder

  Analysekriterier for risici og muligheder


  Interessenters interesser / Branchetrend / Forretningskonsekvenser / Intern kapacitet / Sandsynlighed for hændelse

 • 03

  Etablere responsstrategier

 • 04

  Implementere og
  overvåge projekter

 • 05

  Analysere resultater og
  kontrollere i forhold til målet

Risici og muligheder ved klimaforandringer

Problemer med
reguleringer
Risici Vores strategi Muligheder
CO2-skat Udvikle køleskabe med lavt potentialefor global opvarmning Fremme en CDM på arbejdspladsen 1) Program, der sikrer CO2-kreditter Handel med drivhusgasudledninger Etablere et system til udledningsreduktion og handel med udledninger
Brug af vedvarende energi Sikre sig købskontrakter for vedvarende energi, tilmelde sig grøn prisfastsættelse, køb af omsætteligt, grønt certifikat Øget brug af vedvarende energi, reducere drivhusgasudledninge
Reguleringer af produktets energivenlighed Udvikle energivenlige produkter Modtage certifikater for bæredygtighed og energimærkning
Fysiske
problemer
Risici Vores strategi Muligheder
Orkaner og oversvømmelser Udvide vores investeringer i faciliteter til skadesforebyggelse af naturkatastrofer og genopbygning Sørge for, at lokale grupper bedre kan tilpasse sig klimaforandringer, og støtte med teknologier, som modvirker klimaforandringer
Gult støv Fastlægge scenarier for skadesforebyggelse og genopbygning og investere i varme-, ventilations- og klimaanlæg Skabe nye forretningsmuligheder for hvidevarer til hjemmet såsom luftrensere og -affugtere
Andre
Risici Vores strategi Muligheder
Virksomhedens omdømme Fremme interne aktiviteter vedrørende bæredygtighed og styrke ekstern kommunikation Fremme omdømmet af brandet
Ændring af kundeadfærd Undersøge kundetrends og øge udviklingen af bæredygtige produkter Proaktiv respons på kundernes krav om miljøvenlige produkter

1) Mekanisme for ren udvikling (Clean Development Mechanism (CDM))

Reducering af vores drivhusgasser på alle niveauer

Problemløsning kræver præcis information. For præcist at kunne måle og styre udledningen af vores drivhusgasser har vi kategoriseret dem i tre anvendelsesområder, som er defineret af drivhusgasprotokollen baseret på deres nærhed til forretning og drift. Fastlæggelse af det præcise udledningspunkt på hvert niveau er grundlaget for at styre drivhusgasser optimalt. Anvendelsesområde 1 henviser til drivhusgasser som udledes, når produkter fremstilles på Samsung Electronics’ arbejdspladser, mens anvendelsesområde 2 for indirekte udledninger skal forstås som arbejdspladsens køb af energi for at generere elektricitet og damp. Anvendelsesområde 3 dækker udledninger, der ikke finder sted på arbejdspladsen, såsom udledninger fra logistiske aktiviteter, forretningsrejser, vores forsyningskæde og brugen af vores produkter. Vi bruger denne analyse til systematisk at styre alle udledninger, uanset om det er direkte eller indirekte, fra vores arbejdspladser, brug af produkter eller vores leverandører.

Anvendelsesområde 1

Direkte udledninger af drivhusgas

Anvendelsesområde 2

Indirekte udledninger
fra
elektricitet,
damp osv.

Anvendelsesområde 3

Alle andre indirekte udledninger fra
logistik, leverandører, brug af produkter osv.

Vi anvender avanceret teknologi til at forbedre energieffektivitet

Samsung Electronics udvikler sig til stadighed med sine avancerede produktteknologier i og med at vi prøver på at fremme mere miljømæssig ansvarlighed og praktisk levevis. For at kunne nå dette mål holder Samsung gruppemøder for miljøkonsulenter på tværs af virksomheden to gange årligt. Gennem disse møder deler Samsung information om miljømæssige krav og udviklingen af innovative teknologier blandt miljøeksperter fra virksomhedsafdelinger og forsker i energibesparende teknologier til at udvikle produkter, der i høj grad er energieffektive. I 2019 reducerede vi det årlige energiforbrug med 42 % sammenlignet med 2008 ved at anvende højeffektive kompressorer til køleskabe og højeffektive varmevekslere til alle klimaanlæg.

Til venstre ses et klimaanlæg fra Samsung med et symbol til måling af energieffektivitet svævende og det. Til højre ses et moderne kontormiljø med et skrivebord, stol og planter. Til venstre ses et klimaanlæg fra Samsung med et symbol til måling af energieffektivitet svævende og det. Til højre ses et moderne kontormiljø med et skrivebord, stol og planter.

Eksempel på IoT-anvendelse på global arbejdsplads

Samsung Electronics forfølger ikke alene effektiv anvendelse af energi via vores produkter, men også via vores faciliteter, som bruges på alle arbejdspladser. Vi introducerede et overvågningssystem og et aktivt kontrolleret miljø baseret på IoT inden for varme-, ventilations- og klimaanlæg på Yeongdeok Training Center i Korea og på arbejdspladsen i Ho Chi Minh City, Vietnam. Ved at bruge IoT-teknologien udviklede vi også energibesparende algoritmer, som medregner udendørs klimatiske forhold, belastningen af varme-, ventilations- og klimaanlæg og enhedskapacitet, hvilket giver optimal driftskontrol af udstyr til infrastrukturen. Samsung Electronics i Ho Chi Minh City kunne som følge heraf reducere energiforbruget med 12,4 %. Teknologien er planlagt til at blive anvendt på vores arbejdspladser i Korea, i USA og Sydøstasien.

En stor Samsung-arbejdsplads med adskillige fint arrangerede hvide bygninger mos en blå himmel og små skyer. En stor Samsung-arbejdsplads med adskillige fint arrangerede hvide bygninger mos en blå himmel og små skyer.

Hos Samsung Electronics udvider vi hele tiden anvendelsen af vedvarende energi

Et panoramisk udsyn over en Samsung-arbejdsplads, hvor man kun ser toppen af bygningerne mod en blå himmel. Et panoramisk udsyn over en Samsung-arbejdsplads, hvor man kun ser toppen af bygningerne mod en blå himmel.

Støtte vores leverandører i at bruge vedvarende energi

Samsung Electronics blev en del af CDP-forsyningskæden i 2019 for at støtte vores leverandører til at bruge vedvarende energi. Vi har siden hen bidraget til et sundere miljø ved at rådgive vores 200 største leverandører (baseret på købsbeløbet) i at sætte mål for brug af vedvarende energi. Vi underviste i udfyldelse af CDP-spørgeskemaet om klimaforandringer. Vi undersøgte drivhusgasudledninger og brugen af vedvarende energi for leverandører, som genererer 80 % af deres salg fra Samsung Electronics. Mange leverandører indsendte svar på spørgeskemaet, og leverandører, som frivilligt satte sig mål for drivhusgasudledninger, fik incitamenter. Samsung Electronics vil fortsat støtte og arbejde tæt sammen med leverandører, så de måske vil interessere sig for en økonomi med lave CO2-udledninger og indgå i et fælles samarbejde.

Vi gennemfører projekter som respons på de globale klimaforandringer

En gruppe børn af afrikansk oprindelse samles rundt om en mand, der viser en videnskabelig procedure med en gasbrænder. En gruppe børn af afrikansk oprindelse samles rundt om en mand, der viser en videnskabelig procedure med en gasbrænder.