Ressourceeffektivitet

Ressourceeffektivitet

Bevar, brug længere
og genanvend

Bevar, brug længere
og genanvend

Et nærbillede af en persons hænder, der arbejder med de indre dele af en smartphone, der er skilt ad, med en metalpincet. Et nærbillede af en persons hænder, der arbejder med de indre dele af en smartphone, der er skilt ad, med en metalpincet.

Siden den industrielle revolution har den økonomiske vækst været fulgt af uansvarlig udgravning og udnyttelse af naturens ressourcer. Eksperter har advaret om de miljømæssige problemer i forbindelse med sådanne udgravninger og fremtidig udtømning af ressourcer. Samsung Electronics er opmærksom på disse advarsler og implementerer en lang række beredskabsforanstaltninger. Vi bruger ressourcerne effektivt, når vi udvikler og fremstiller produkter ved teknologisk innovation og finder måder, hvorpå vi kan bruge uundgåeligt affald og udrangerede produkter. Vi vil fortsætte med at fremstille bedre produkter med færre ressourcer og konvertere e-affald til anvendelige ressourcer.

Ressourceeffektivitets-KPI

Vores globale mål om at opnå en cirkulær økonomi

Samsung Electronics er involveret i bestræbelser på at fokusere på en cirkulær økonomi med henblik på at beskytte et miljø i krise og anvende ressourcer mere effektivt. Samsung arbejder på at sikre, at ressourcer kan genbruges vha. genindvinding, genbrug og genanvendelse, når produkternes levetid er slut, og går i denne forbindelse længere end den almindelig praksis med at bruge ressourcer én gang og smide dem væk. Ved at minimere typen af materialer, der anvendes, og optimere monteringsmetoden har vi udviklet produktionsmetoder, der minimerer brugen af ressourcer. Ved at indsamle produkter, der er nået til slutningen af deres levetid, redder vi værdifulde materialer. Gennem denne cirkulære økonomi kan Samsung sænke den mængde af naturlige ressourcer, der er brug for til produktion, reducere udledningen af drivhusgasser og forurening fra afbrænding af affald samt forebygge forurening af jorden og grundvandet fra affaldsdeponering.Først og fremmest er den bedste måde at spare ressourcer på at lave kvalitetsprodukter, der holder i lang tid. Samsung forlænger sine produkters levetid for yderligere at bidrage til den cirkulære økonomi og spare ressourcer, ved at styrke vores produkters holdbarhed, inden de frigives, gennem en række strenge pålidelighedstest, og via bekvemmelige reparationstjenester via sine globale servicelokationer, herunder vedvarende softwareopdateringer.

Principper og struktur for cirkulær økonomi

Principper for cirkulær økonomi

 • 01

  Forøger indkøbet og
  brugen af vedvarende
  ressourcer på trinnene for
  udvælgelse af materialer
  og produktdesign, mens
  vi samtidig minimerer
  brugen af unødvendige
  råstoffer

 • 02

  Arbejder mod en
  maksimering af
  produktets levetid ved
  at designe produkter
  baseret på slutbrugeres
  behov og skrap
  kvalitetskontrol

 • 03

  Minimerer brugen af
  råstoffer ved at skabe
  kompakte produktdesign
  og emballering og ved at
  gøre transporten mere
  effektiv

 • 04

  Reducerer brugen af
  naturressourcer
  og råstoffer
  ved at maksimere
  genanvendelsen
  af post-industrielle
  materialer fra
  fremstillingstrinnet

 • 05

  Udvide produktets
  levetid og øge
  kundetilfredsstillelsen
  via systematisk
  produktadministration
  gearet af et professionelt
  servicenetværk

Struktur for cirkulær økonomi

Forbruger

Anvendelse

 • ‧ Bruge energieffektive produkter for at reducere
  indirekte udledning af drivhusgas
 • ‧ Forbedre produktets ydeevne, opgradere firmware
  og forlænge produktgarantien

Reparation og genbrug

 • ‧ Fortsætte med at udvide servicecentre på globalt plan
 • ‧ Udvide produktets levetid ved at levere
  fjernservice og ekspertdiagnoser

Samsung
Electronics

Udvikling

 • ‧ Planlægge produkter, som forbruger mindre energi og færre ressourcer
 • ‧ Designe produkter, som er nemme at adskille og genanvende
 • ‧ Designe produkter, som holder længere
 • ‧ Købe materialer og dele, som ikke
  indeholder farlige stoffer
 • ‧ Udvide brugen af bæredygtige ressourcer,
  såsom genanvendte materialer
 • ‧ Handle med certificerede “Eco-Partners”

Fremstilling

 • ㆍAnvende mere vedvarende energi på globale arbejdspladser
 • ‧ Minimere vandforbrug og øge genanvendelse
 • ‧ Genanvende arbejdspladsaffald som ressourcer
 • ‧ Bruge kemiske alternativer på arbejdspladser

Distribution

 • ‧ Bruge bæredygtige emballagematerialer
  og papir fra bæredygtige kilder
 • ‧Kompakt og let emballering
 • ‧ Reducere drivhusgasudledninger og brug
  af brændstof ved at optimere logistikken

Genanvendelses
virksomhed

Tilbagetagelse og genanvendelse

 • ‧ Drive programmer for tilbagetagelse i hvert land
 • ‧ Udvinde og genanvende materialer fra affaldsprodukter
 • ‧ Drive et lukket genanvendelsessystem
  for affaldsressourcer

Vi giver nyt liv til udrangerede produkter

Etablering af en cirkulær økonomi er en væsentlig og fundamental faktor i minimeringen af affald og en mere effektiv brug af ressourcer. Derfor driver Samsung Electronics verden over Re+, et program for indsamling af e-affald. Udtjente produkter indsamles via vores servicecentre eller genbrugskooperativer, og det indsamlede e-affald genanvendes ved hjælp af miljøvenlige metoder og genbruges som en nyttig ressource. Vi indsamlede i alt 4,03 mio. tons affaldsprodukter mellem 2009 og 2019.

 • Liste over institutioner for tilbagetagelse og genanvendelse efter land
  92 KB
 • Liste over institutioner for genanvendelse af emballage og batterier i europæiske lande
  166 KB

Når en ressource er blevet brugt, genindvindes, genanvendes og genbruges den.

Samsung Electronics bevæger sig væk fra den tidligere ressourceforbrugende struktur, hvor ressourcer blev smidt væk efter engangsbrug. Samsung forfølger forskellige aktiviteter, som tager hensyn til lukket genanvendelsesproces, som udvinder, genanvender og derefter genbruger brugte ressourcer. Som en del af vores indsats for at etablere en social struktur, der genanvender ressourcer, analyserede vi først sammensætningen af vores største produkter. Derpå analyserede vi igen fra andre vinkler påvirkningen, som hvert stof har på sikkerheden i forsyningskæden, miljøet, samfundet og økonomien.

Den typiske sammensætning
af mobiltelefoner består af

35.1% plastic

20.2% aluminium

10.6% steel

10,0 % kobber

8,6 % kobolt

15,5 % guld og
andre materialer

En af de mest repræsentative tilfælde ifm. Samsungs indsats på genanvendelsesområdet er Asan Recycling Centre, som både er etableret og drevet af Samsung. Alt, der kommer fra genbrugscenteret, og fortrinsvist er metal og plastik, genbruges til at fremstille elektronik. Asan Recycling Centre har genanvendt elektronik siden etableringen i 1998. Alene i 2019 genbehandlede de 338.000 enheder af køleskabe, vaskemaskiner, klimaanlæg og IT-enheder og udvandt 24.524 tons vigtige metaller (stål, kobber, aluminium osv.) og plastik til genanvendelse. Plastik fra elektronikaffald, der sorteres af Asan Recycling Centre, leveres til plastikfabrikanter, som omformulerer dem til genanvendelse. Ved hjælp af fælles udviklet teknologi har Asan Recycling Centre etableret et lukket genanvendelsessystem, der gør det muligt at bruge det fornyede plastik i Samsung-produkter. De 1.882 tons fornyet plastik, der blev produceret gennem dette lukkede genanvendelsessystem i 2019 blev anvendt i køleskabe, klimaanlæg og vaskemaskiner fra Samsung. Hvis man medtager det fornyede plastik fra andre kanaler, så blev omkring 30.753 tons brugt til at lave hvidevarer, fjernsyn, monitorer og opladere til mobiltelefoner. Kobber separeres fra større komponenter (ledninger, kompressorer osv.), genanvendes og bruges til at fremstille anden elektronik. Et andet eksempel er kobolt, som er en af de vigtigste ressourcer, der bruges i mobiltelefonbatterier.

Lukket genanvendelsesproces for plastikaffald hos Asan Recycling Centre

An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process. An illustrative image of the closed-loop recycling process at Asan Recycling Centre. In a clockwise direction: parts production/protrusion, refrigerator, used by consumers and discarded, Asan Recycling Centre, Materials: Plastic, Copper, Aluminum, Steel, and Others, sort plastic by materials, raw material regeneration process.

Vi fremmer nul affald til lossepladser samt recirkulering af ressourcer

I tråd med målet for stimulering af systemet til ressourcecirkulering arbejder Samsung Electronics på at udvikle teknologier til affaldsbehandling og udvide affaldssortering for at sikre, at intet affald havner på lossepladsen. I 2019 øgede vi niveauet for genanvendelse ved at genanvende kobber ved hjælp af teknologien for produktion af rå kobber (97 % kobber) med kobber udvundet fra affaldsslam og separat bortskaffe syntetisk hærdet plastaffald, som normalt blev brændt. Hwaseong-arbejdspladsen fik tildelt “Presidential Citation at Leading Companies in Resource recirculation” (præsidentens omtale af ledende virksomheder inden for recirkulering af ressourcer) i september 2019 af det koreanske miljøministerium, som anerkendelse for en sådan indsats. Derudover arbejder vi i øjeblikket på at opnå certificeringen “Zero Waste to Landfill” (nul affald til lossepladsen) for arbejdspladser i Korea, og indsatsen vil snart udvides til arbejdspladser uden for Korea.

Affaldsbehandlingsproces

Et illustrativt billede af affaldsbehandlingsprocessen. Når råmaterialer og bimaterialer bliver til produkter og smides væk efter brug, sendes de til genbrugspladsen, og affaldet sendes og kasseret for at blive genbrugt og brændt. Et illustrativt billede af affaldsbehandlingsprocessen. Når råmaterialer og bimaterialer bliver til produkter og smides væk efter brug, sendes de til genbrugspladsen, og affaldet sendes og kasseret for at blive genbrugt og brændt.

Vi erstatter engangsemballage af plastik med miljøvenlige materialer

Siden etableringen af politikken omkring miljøvenlige emballagematerialer i 2018 har Samsung Electronics erstattet materialer til engangsemballage af plastik med miljøvenlige materialer, som papir og bioplastikmaterialer, og planlægger at erstatte alt papiret, som bruges i vores emballage og manualer med papir, som har fået certificeringen for bæredygtig skov inden 2020. Derudover har vi for vores TV-livsstilsprodukter “The Frame”, The Serif” og “The Sero” introduceret “Eco-Package” ved at anvende konceptet fra recirkulering af emballagematerialer. Bølgepap bruges normalt til TV-emballage for at beskyttet produktet. Samsung Electronics har helt genfortolket værdien af emballagematerialer ved at udvikle bølgepap med et dotmatrix-design. Som følge heraf kan vores kunder nemt klappe dem sammen og samle dem igen til andet brug ved hjælp af en vejledning, som viser, hvordan man kan lave forskellige ting til kæledyr og mindre møbler.

Anvendelse af miljøvenlige materialer

4 billeder af papemballagen til The Serif TV. 1, Et ottekantet kaffebord fremstillet af emballagen med bøger og fjernbetjeninger. 2, Et nærbillede af en persons hånd, der tegner linjer på et prikket netværk på pappen og følger et design på en smartphone. 3, Et lille hus fremstillet af emballagen med en kat ved indgangen. 4, En lille reol fremstillet af emballagen. 4 billeder af papemballagen til The Serif TV. 1, Et ottekantet kaffebord fremstillet af emballagen med bøger og fjernbetjeninger. 2, Et nærbillede af en persons hånd, der tegner linjer på et prikket netværk på pappen og følger et design på en smartphone. 3, Et lille hus fremstillet af emballagen med en kat ved indgangen. 4, En lille reol fremstillet af emballagen.

Forlængelse af produktlevetiden

Forlænget produktlevetid gennem kundeservice og forbedret holdbarhed.

A close-up view of a woman adjusting an electronic circuit board with a small screwdriver. A close-up view of a woman adjusting an electronic circuit board with a small screwdriver.

Reducer, genanvend, genbrug Sådan bevarer vi værdifulde vandressourcer

Administreringen af vandressourcer er en integreret del af at beskytte miljøet, der omgiver vores arbejdspladser, og på samme tid er det en væsentlig del af produktproduktionsprocessen. Vi fokuserer på at reducere, genanvende og genbruge – i administreringen af vandressourcer. Vi maksimerer genbrugen af affaldsvand ved at anvende mindre hver dag, fx gennem optimering af vores arbejdspladser, udskiftning af gamle ventiler og forbedring af driftsstandarderne. Vi forfølger også strukturelle forbedringer, såsom at forbedre vores fremstillingsprocesser og etablere genbrugssystemer. Vi bruger også CDP's vandretningslinjer for at inddele vandrisici på vores arbejdspladser, som er placeret i regioner med vandknaphed, og håndterer dette med strategier i forhold til risici.

Stor vandrør inde i et stort produktionsanlæg. Stor vandrør inde i et stort produktionsanlæg.

Vores politik om vandressourcer

Vores filosofi

Vi anerkender vigtigheden af vand i bæredygtig, social og forretningsmæssig styring og opfylder vores ansvar som en global virksomhed, der beskytter vandressourcerne."

Vejledninger for handling

 • Minimere risici for vandressourcer i forretningsledelse

  Evaluere betydningen af vores forretningsaktiviteter, såsom for at minimere risici, mens vi fortsætter med at udforske og introducere nye teknologier

 • Anerkende vigtigheden af vandressourcer som del af voresour virksomhedskultur

  Sørge for bevaringen og bæredygtigheden af vandressourcer som del af vores virksomhedskultur, hjælpe medarbejdere med at forstå deres ansvar med at administrere vandressourcer og overveje betydningen af vores drift samfund og have miljøet som topprioritet.

 • Aktivt overholde eksterne politikker angående beskyttelse af vandressourcer.

  Baseret på retningslinjer om vandressourcer aktivt samarbejde med lokale og centrale myndigheder såvel som internationale organisationer for at etablere og gennemføre politikker, establish and execute policies aimed der sigter mod at beskytte og bevare vandressourcer

 • Oplyse om vores ressourcepolitikker og -aktiviteter

  Sørge for klar og gennemsigtig oplysning af virksomhedspolitikker og aktiviteter angående brugen af vandressourcer til vores interessenter herunder lokale grupper

Vandrisicivurdering og -strategi efter region

Fyzické
riziko

 • Jižní Korea

   Povodně

  • Budování mokřadů a hrází k chránění pracovišť před zaplavením z okolních řek
  • Každoroční obnova pojištění proti katastrofám a pravidelná kontrola protipovodňového zařízení
 • Indie

   Degradace kvality vody

  • Zvyšování frekvence analýzy kvality vody na místě a zvyšování účinnosti zařízení na úpravu vody
 • Polsko

   Povodně

  • Vytvoření systému reakce na mimořádné události a provádění pravidelných vrtů v rámci přípravy na úniky odpadních vod způsobené povodněmi kolem pracovišťs
 • Egypt

   Sucho

  • Nainstalování zásobníků vody schopných provozovat výrobní zařízení v průměru jeden den
 • Všechny regiony

   Degradace kvality vody

  • Zajištění kvality vody procesem úpravy vody před přívodem

   Výpadky vody

  • Nainstalování duálního zařízení pro příjem vody a zařízení pro sběr vody k zabránění zpoždění výroby

Regulační
riziko

 • Jižní Afrika

   Vypouštění

  • Čištění odpadních vod a odpadních vod z pracovišť v terminální čistírně odpadních vod v průmyslovém komplexu (v provozu není vlastní kanalizace/čistírna odpadních vod)
 • Všechny regiony

   Regulační změny ve využívání a vypouštění vody

  • Řízení se interními kritérii, která jsou přísnější než zákonné normy pro vypouštění v jednotlivých zemích
 • Všechny regiony

   Regulační změny ve využívání a vypouštění vody

  • Řízení se interními kritérii, která jsou přísnější než zákonné normy pro vypouštění v jednotlivých zemích

   Legislativa založená na efektivnosti

  • Přezkoumávání vodní efektivity při stavbě nových zařízení a investování do zlepšení vodní efektivity stávajících zařízení

   Nejistota ohledně nových předpisů

  • Neustálé monitorování globálních předpisů o životním prostředí
 • Všechny regiony

   Legislativa založená na efektivnosti

  • Přezkoumávání vodní efektivity při stavbě nových zařízení a investování do zlepšení vodní efektivity stávajících zařízení

   Nejistota ohledně nových předpisů

  • Neustálé monitorování globálních předpisů o životním prostředí

Reputační
riziko

 • Všechny regiony

   Soudní spory týkající se odpadních vod

  • Soudní spory týkající se odpadních vod
  • Pohotové vybudování systému environmentálního managementu pro nová výrobní místa