Mangfoldighed · Retfærdighed · Inklusion

Mangfoldighed · Retfærdighed · Inklusion

Fremmer en mangfoldig
kultur for at skabe
en bedre fremtid

Fremmer en mangfoldig
kultur for at skabe
en bedre fremtid

Vær dig selv. Vi skaber en bedre fremtid

Hos Samsung mener vi, at innovation og vækst drives af en inkluderende kultur og en mangfoldig arbejdsstyrke.
Vi arbejder frem mod at skabe et globalt team, hvor alle hører til og har lige muligheder, hvor vores talenter inspireres til at være deres sande jeg.
Sammen stræber vi efter at skabe en bedre fremtid for vores kunder, partnere og samfund.

Mennesker hos Samsung

Da vores medarbejdere bringer forskellige erfaringer og perspektiver til Samsung,
gør de det muligt for os at skabe en bedre fremtid.

Medarbejderressourcegrupper (ERGs)

Vi værdsætter en mangfoldig, inkluderende kultur, der fremmer innovation gennem medarbejderressourcegrupper,
hvor mennesker udveksler idéer, lærer fra forskelligheder og omdanner dem til aktiver.

* Hos Samsung er der forskellige ERGs baseret på køn, LGBTQ+, race, arbejdende forældre og veteraner i forskellige regioner, herunder USA, Europa, Latinamerika og Sydvestasien.

Initiative Highlights

Vi fremmer et inkluderende, teknologisk miljø ved at
integrere forskellige DEI-bestræbelser i vores drift og produkter.

* De operationelle initiativprogrammer eller aktiviteter kan være genstand for ændringer eller afbrydelser afhængigt af omstændighederne i hvert datterselskab.

Anerkendelser og priser

Siden vi startede vores rejse med kommunikation og engagement for at skabe mere mangfoldighed og inklusion,
er vores indsats blevet anerkendt af fortalergrupper, regeringer og ikke-statslige organisationer.