TIETOSUOJAILMOITUS, SAMSUNG PLUS

Viimeksi päivitetty 2020-02-24

Tämä tietosuojailmoitus (“Tietosuojailmoitus” ) koskee sitä, miten käytämme ja suojaamme Samsungin tai Samsung-tuotteiden jälleenmyyjien palveluksessa olevia työntekijöitä ja/tai konsultteja (”sinua” ) koskevia henkilötietoja, joita saamme sinulta koulutusportaalimme kautta osoitteessa www.samsungplus.fi (“Koulutusportaali” ). ”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joita voidaan käyttää yksinään tai yhdessä muiden tietojen kanssa luonnollisen henkilön tunnistamiseen. Esimerkkejä näistä tiedoista ovat nimi ja osoite, mutta myös muut tiedot, kuten sijaintitiedot tai IP-osoitteet (”Henkilötiedot” ).

Ole hyvä ja lue Tietosuojailmoitus tarkkaan ennen kuin käytät Koulutusportaalia, koska emme voi tarjota tätä sinulle käsittelemättä Henkilötietojasi.

Koulutusportaalin tarjoaja tai toimeksiantaja Suomessa on Samsung Electronics Nordic AB, jonka ruotsalainen Y-tunnus on 556445-4345 ja osoite Torshamnsgatan 48, Box 1235, SE-164 40 Stockholm (”Samsung” tai ”me” ).

Jos päivitämme Tietosuojailmoitusta, ilmoitamme sinulle niistä muutoksista, joita pidämme tärkeinä. Tietosuojailmoituksen voimassa oleva versio on aina saatavilla Koulutusportaalissa. Voit tarkistaa yllä ilmoitettavan voimaanastumispäivän, niin näet milloin Tietosuojailmoitusta on viimeksi päivitetty.

Mitä Henkilötietoja keräämme sinusta?

Pystymme tarjoamaan koulutuksiamme ja tuotetietoa tämän Koulutusportaalin kautta vain, jos rekisteröit itsellesi käyttäjätilin ja annat siten meille itseäsi koskevia Henkilötietoja.

Sinulta kerättävät Henkilötiedot

Kun käytät Koulutusportaalia, keräämme suoraan seuraavia sinuun liittyviä tietoja:
• IP-osoite ja muut Koulutusportaalin käyttöäsi koskevat tiedot.

Kun rekisteröidyt, sinulta pyydetään seuraavat tiedot:
• Etu- ja sukunimi;
• Sähköpostiosoite;
• Myymäläketju, jossa työskentelet;
• Myymälän nimi, jossa työskentelet ja tämän Samsung Store ID;
• Minkä tuotekategorian parissa työskentelet;
• Maa;
• Mikäli olet myyjä vai Field Trainer; sekä
• Halutessasi myös profiilikuvasi ja puhelinnumerosi.

Kun käytät Koulutusportaalia, sinusta tallennetaan seuraavat tiedot:
• Kuinka usein kirjaudut sisään, aktiivisuus, tekniset tiedot (IP-osoitteet ym.), tilastotietoa siitä, mitä verkkokoulutuksia olet suorittanut sekä koulutusten tulokset.

Mitä teemme Henkilötiedoilla?

Voimme käyttää Henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
• Käyttäjätilisi rekisteröimiseen Koulutusportaalissa;
• Koulutusportaalissa tarjottujen palvelujen hallinnointiin;
• Tarjoamiemme palvelujen valvontaan, tarkasteluun ja parantamiseen;
• Sisäisiin rekistereihimme;
• Koulutusten arviointiin ja seurantaan;
• Yhteenvetojen luomiseksi siitä, ketkä myymälöiden myyntihenkilöstöstä ovat käyneet läpi koulutuksen ja ketkä eivät;
• Koulutusten toteuttamiseen, mittaamiseen ja seurantaan; sekä
• Markkinointitarkoituksiin, edellyttäen, että olet antanut tähän erillisen suostumuksen (tästä lisää alla).

Kun pyydämme antamaan nimesi ja sähköpostiosoitteesi, tarkoituksena on tarjota sinulle pääsy Koulutusportaaliin, sekä seurata sitä, ketkä osanottajat eivät ole osallistuneet koulutuksiin.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme Henkilötietojasi, koska se on tarpeen voidaksemme täytäntöönpanna sopimuksen, jonka solmimme kanssasi rekisteröityessäsi Koulutusportaalin käyttäjäksi, sekä sen perusteella, että on oikeutettu etumme, että 1) henkilöt, jotka myyvät tuotteitamme osallistuvat tuotekoulutuksiin, jotta he kykenevät esittelemään tuotteet potentiaalisille asiakkaille ja vastaamaan heidän kysymyksiin, ja 2) saamme kerättyä tilastotietoa siitä, kuinka moni liikkeen myyjistä on perehtynyt Samsungin tuotteisiin.

Verratessa meidän oikeutettua etuamme sinun etuihisi sekä perusvapauksiisi ja -oikeuksiisi, otetaan huomioon seuraavat seikat: keräämämme ja käsittelemämme tiedot rajoittuvat vain niihin tietoihin, jotka ovat välttämättömiä tarkoitusperiämme varten, eivätkä tiedot ole erityisen arkaluontoisia yksityisyytesi kannalta. Lisäksi oletamme, että on myös sinun etujesi mukaista käyttää Koulutusportaalia voidaksesi syventää osaamistasi yrityksestämme ja tuotteistamme. Ainoastaan rajoitetulla määrällä Samsungin henkilöstöä on pääsy Henkilötietoihin, joita suojataan kulloisellakin hetkellä voimassa olevien tietoturvakäytäntöjemme mukaisesti. Henkilötietojesi käsittely on mielestämme omien etujesi mukaista, eikä niiden käsittely loukkaa vapauksiasi tai oikeuksiasi eikä aiheuta niille riskejä.

Miten pitkään säilytämme Henkilötietoja?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot kerättiin tämän Tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Käyttäjän Henkilötiedot hävitetään, mikäli käyttäjä ei ole kirjautunut sisään yli kuuteen (6) kuukauteen.

Voimme säilyttää tietoja pidempään, jos tämä on tarpeen lakisääteisiä velvoitteita täyttääksemme tai oikeudellisten intressiemme valvomiseksi, esimerkiksi jos käynnissä on oikeusprosessi. Kun Henkilötietoja ei enää tarvita mihinkään tarkoitukseen, hävitämme tai anonymisoimme Henkilötiedot.

Kenelle luovutamme Henkilötietojasi?

Koska käytämme ulkoista yhteistyökumppania Koulutusportaalin teknisenä hallinnoijana, Henkilötietosi annetaan tämän kumppanin käsiteltäväksi. Kyseinen kumppani käsittelee Henkilötietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, jonka ilmoitamme ja vain meidän ohjeidemme sekä henkilötietojen käsittelystä tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Ulkoinen yhteistyökumppanimme käyttää puolestaan pilvipalvelujen tarjoajaa, joten Henkilötietosi voidaan siirtää myös pilvipalvelujen tarjoajan käsiteltäväksi. Pilvipalvelujen tarjoaja käsittelee Henkilötietoja ainoastaan siinä tarkoituksessa, jonka ilmoitamme, EU:ssa/ETA:lla, ja vain meidän ohjeidemme mukaisesti.

Me emme jaa sinua koskevia henkilötietoja Palveluiden kautta, paitsi siten kuin tässä Tietosuojailmoituksessa on todettu. Rajatut Koulutusportaalin palveluryhmään kuuluvat jäsenet, kuten asiakaspalveluryhmä ja lakiosasto, voivat saada pääsyn ja muutoin käsitellä henkilötietojasi heidän työvelvollisuuksiin ja sopimusoikeudellisiin velvoitteisiin liittyen. Me saatamme jakaa henkilötietojasi 1) emo-, tytär- ja sidosyhtiöidemme kanssa; 2) yritysten kanssa, jotka tuottavat meille palveluita; ja 3) kolmansille osapuolille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti tai mikäli se on tarpeen suojellaksemme itseämme tai palveluitamme taikka estääksemme fyysinen tai muu vahinko tai taloudellinen tappio (voimme esimerkiksi olla velvollisia lain, tuomioistuinprosessin tai tuomioistuimen päätöksen perusteella luovuttamaan tietojasi. Voimme myös saada pyynnön henkilötiedoista rikostenehkäisystä vastaavalta viranomaiselta kansallisen turvallisuuden, terrorismin tai muun rikoksen selvittämiseksi). Me emme valtuuta näitä yrityksiä käyttämään tai jakamaan tietoja, paitsi silloin, kun se on tarpeen palveluiden tuottamiseksi meidän puolestamme tai oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Tietty henkilöstö, ja tietyt tytäryhtiöt ja kolmannet osapuolet, jotka on yläpuolella kuvattu, voivat olla sijoittautuneita ETA:n ulkopuolelle, mukaan lukien maihin joilla ei ole saman tasoista tietosuojalainsäädäntöä, kuin käyttäjän kotimaassa. Tämä pitää sisällään Etelä-Korean (Korean tasavallan). Samsung ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että salassapitovelvoitteet sitovat tällaisia vastaanottajia, ja Samsung käyttää toimenpiteitä kuten vakiosopimuslausekkeita varmistaakseen, että siirtyvät Henkilötiedot pysyvät suojattuina. Kopio näistä lausekkeista on saatavilla ottamalla meihin yhteyttä kohdan "Ota yhteyttä" mukaisesti.

Markkinointi

1. Markkinointi
Voimme käyttää käytettävissämme olevia Henkilötietojasi lähettääksemme sinulle tietoa tuotteista ja kampanjoista tai muusta tuotteitamme ja palvelujamme koskevasta tiedosta, jonka uskomme kiinnostavan sinua, sekä tiedottaaksemme uusista koulutuksista, mikäli olet antanut siihen erillisen suostumuksesi.

Voimme lähettää sinulle tällaista tietoa:
• sähköpostitse;
• tekstiviestillä tai muulla sähköisellä viestillä (kuten MMS, kuvaviesti, videoviesti, pikaviesti ja mahdolliset tulevat viestimuodot); tai
• push-ilmoituksilla.

2. Omat valintasi markkinoinnin osalta
Kun saat meiltä markkinointiviestejä, sinulle annetaan mahdollisuus peruuttaa kyseinen markkinointi, jolloin et saa meiltä enempää markkinointiviestejä. Voit tehdä valinnan myös Koulutusportaalissa, jos haluat kieltää markkinointiviestit. Kun suostumuksesi vaaditaan johonkin, sinua pyydetään yleensä rastittamaan hyväksyntäruutu tämän Koulutusportaalin sivuilla, joilla kysymme tietoja. Voimme kuitenkin pyytää suostumustasi muillakin tavoilla.

Voit muuttaa suoramarkkinointia koskevia valintojasi koska tahansa kirjautumalla käyttäjätilillesi Koulutusportaalissa ja muuttamalla valintojasi. Kun saat meiltä suoramarkkinointia sähköpostitse, viesteissä tarjotaan myös mahdollisuus peruuttaa tulevat suoramarkkinointiviestit. Jos muutat valintojasi, emme poista tietojasi tietokannastamme (-kannoistamme), jos et ole suoraan pyytänyt meitä tekemään niin.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää lisätietoja meidän sinusta keräämistä tiedoista ja pyytää kyseisten tietojen virheellisyyksien oikaisemista, vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista, pyytä pääsyä tietoihisi, tietojesi poistamista tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumus tilanteissa, joissa olet antanut sen. Joidenkin alueiden lakien mukaan me voimme kieltäytyä käsittelemästä pyyntöjä, jotka ovat kohtuuttoman toistuvia, vaativat suhteettomia teknisiä toimenpiteitä, vaarantavat muiden henkilöiden yksityisyydensuojan ja tietojen luottamuksellisuuden, ovat erittäin epäkäytännöllisiä tai joihin pääsyä ei paikallinen laki muutoin vaadi. Jos haluat tehdä pyynnön tietoihisi käsiksi pääsemiseksi, otathan yhteyttä tietosuojatukiosastoomme osoitteesta http://samsung.com/request-desk.

Jos pyydät henkilötietojesi poistamista, ymmärrät, että et välttämättä pääse tai pysty käyttämään Koulutusportaalia, ja että jäljelle jäävät henkilötiedot saattavat pysyä Samsungin rekistereissä ja arkistoissa jonkun aikaa soveltuvaa lakia noudattaen, mutta Samsung ei käytä tietoja kaupalliseen tarkoitukseen. Ymmärrät, että huolimatta pyynnöstäsi tietojen poistamiseen, Samsung varaa oikeuden pitää henkilötietosi, tai asianmukaisen osan niistä, yhdenmukaisesti meidän tietojen säilytystä koskevien käytänteiden ja soveltuvien lakien kanssa, jos Samsung on keskeyttänyt, rajoittanut tai lopettanut pääsyoikeutesi nettisivuille Samsungin Käyttöehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi, kun se on ollut tarpeen Samsungin oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden, tai keiden tahansa asianmukaisten sidosyhtiöiden, liikekumppanien, työntekijöiden tai asiakkaiden suojaamiseksi.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on erityisiä kysymyksiä, ota ystävällisesti yhteys osoitteeseen: dataprotection.sena@samsung.com.

Helpoin tapa olla meihin yhteydessä on tietosuojaa koskevalla tukisivustollamme osoitteessa: https://www.samsung.com/request-desk.

Voit myös olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme osoitteessa:
Euroopan tietosuojavastaava (European Data Protection Officer)
Samsung Electronics (UK) Limited
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT 16 0PS

Jos toteuttamamme Henkilötietojen käsittely on mielestäsi soveltuvan lainsäädännön vastaista voit tehdä tästä valituksen valvontaviranomaiselle. Asiaankuuluvien valvontaviranomaisten yhteystietoja löydät osoitteesta: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.