Mitä minun pitää tehdä, jos kuivausrumpu ei toimi kunnolla?

Jos kuivausrumpu ei toimi, tarkista seuraavat asiat. Suosittelemme puhdistamaan suodattimen ja vesisäiliön, jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tarkista perusasiat

 • Varmista, että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni.
 • Varmista, että pistoke on liitetty jännitteelliseen pistorasiaan.
 • Tarkista kodin suojakatkaisijat ja sulakkeet.

Tarkista kuivauskapasiteetti

Laita pyykkiä alle tuotteen kuivauskapasiteetin, jos kuivatat pyykkiä suoraan pesun jälkeen. Jos laitat rumpuun liikaa pyykkiä, estät sen pyörimistä eikä kuivaustulos ole tasainen. Pyykki voi myös rypistyä voimakkaasti. Suosittelemme lisäksi käyttämään vakiokuivausohjelmaa, joka punnitsee pyykin ja määrittää painon perusteella suositellun kuivausajan automaattisesti.

Avaa lapsilukko

Jos lapsilukko on päällä, mitkään painikkeet, virtapainiketta lukuun ottamatta, eivät toimi. Jos lapsilukko on asetettu päälle, kuivausrummun luukku menee lukkoon ja lapsilukon merkkivalo palaa. Lapsilukon merkkivalo vilkkuu, jos painike ei toimi ja toinen painike on käytössä. Kun lapsilukko on aktivoitu, se jää päälle, vaikka kuivausrumpu kytketään pois päältä ja takaisin päälle uudelleen.

tarkista lapsilukko käyttöpaneelista

Huomautus:

 • Käyttöpaneelin ulkonäkö voi olla erilainen omassa mallissasi.
 • Tämä kuva on vain esimerkki englanniksi, mutta se on saatavilla myös omalla kielelläsi.
Vinkkejä lapsilukon käyttöön

Luukun avaaminen lapsilukon ollessa päällä

 • Jos kuivausrummun luukku on lukossa tai painike ei toimi lapsilukon takia, pidä painikkeita + ja - painettuina samanaikaisesti 3 sekunnin ajan keskeytyksen asettamiseksi (1 minuutti).
 • Kun luukku vapautetaan tilapäisesti, sitä voi käyttää 1 minuutin ajan lapsilukon merkkivalon vilkkuessa.
 • 1 minuutin kuluttua tulee 2 minuutin varoitushälytys.
 • Jos ovea ei suljeta 2 minuutin varoitusajan aikana, lapsilukko kytkeytyy uudelleen.

Lapsilukon poistaminen käytöstä kokonaan

 • Voit poistaa lapsilukon kokonaan käytöstä pitämällä painikkeita + ja - painettuina samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan tilapäisen vapautuksen aikana.
 • Luukun lukitus poistuu ja lapsilukon merkkivalo sammuu, kun lapsilukko on poistettu käytöstä.

Huomautus: Käyttöpaneelin merkinnät (+, -) voivat olla erilaisia omassa mallissasi.

Varmista, ettei suodatin tai vesisäiliö ole tukossa

Tietyt kuivausrummun osat vaativat säännöllistä puhdistamista. Suosittelemme puhdistamaan erityisesti suodattimen ja vesisäiliön jokaisen käyttökerran jälkeen. Suodattimen puhdistusohjeet löydät alta. 

tarkista kuivausrummun puhdistettavat osat
Nukkasihdin puhdistaminen

Puhdista nukkasihti jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos käytät kuivausrumpua nukkasihdin ollessa kostea, voi syntyä hometta, pahoja hajuja tai kuivausteho voi heikentyä. Tämän takia puhdista ja kuivata nukkasihti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Vaihe 1. Avaa kuivausrummun luukku ja poista nukkasihti vetämällä sitä ylöspäin. (Älä poista kumitiivistettä sihdin poistamisen jälkeen.)
Vaihe 2. Avaa ulkoinen kotelo ja poista sihti sen sisältä.

vedä kuivausrummun sihtiä ylöspäin ja poista sisäinen sihti ulkoisesta kotelosta

Vaihe 3. Avaa sisäinen ja ulkoinen sihti vastaavasti.
Vaihe 4. Poista nukka kummastakin sihdistä ja jäljelle jäänyt pöly sihdistä harjalla.

avaa sisäinen sihti ja poista nukka sihdistä

Huomautus: Puhdista sihdit juoksevan veden alla ja kuivata ne kunnolla (mikäli tarpeen).

Vaihe 5. Kiinnitä puhdas sihti ulkoiseen koteloon oikein ja liu’uta takaisin paikoilleen.

kiinnitä puhdas sihti ulkoiseen koteloon oikein ja takaisin paikoilleen

Huomautus: Älä käytä kuivausrumpua ilman ulkoisen kotelon sisällä olevaa sihtiä.

Lämmönsiirtimen puhdistaminen

Suosittelemme puhdistamaan lämmönsiirtimen vähintään kerran kuukaudessa (tai kun summeriääni kuuluu ja lämmönsiirtimen merkkivalo palaa näytössä). Tämä parantaa lämpöpumpun tehokkuutta. Älä koske lämmönsiirtimeen tai puhdista sitä paljain käsin loukkaantumisen ja palovammojen estämiseksi. Älä käytä vettä lämmönsiirtimen puhdistamiseen.

Vaihe 1. Avaa ulkokansi painamalla sen yläosaa.

avaa lämmönsiirtimen ulkokansi

Vaihe 2. Avaa kääntämällä molempia kiinnittimiä.

vapauta kiinnittimet

Vaihe 3. Poista sisempi kansi.

poista sisempi kansi

Vaihe 4. Puhdista lämmönsiirrin mukana tulevalla puhdistusharjalla (tai pölynimurin harjalisäosalla).

sihdin puhdistaminen pehmeällä harjalla

Huomautus:

 • Älä taivuta tai vaurioita lämmönsiirtimen lapoja puhdistamisen aikana.
 • Se saattaa aiheuttaa kuivaustehon heikentymisen.

Vaihe 5. Puhdista sisempi kansi pehmeällä, kostealla liinalla.

sihdin puhdistaminen kostealla liinalla

Vaihe 6. Aseta sisempi kansi paikoilleen. Lukitse sitten sisempi kansi kääntämällä molempia kiinnittimiä. 

aseta sisempi kansi takaisin

Huomautus: Varmista, että kiinnittimet on lukittu kunnolla.

Vaihe 7. Sulje ulompi kansi.

sulje lämmönsiirtimen ulkokansi
Vesisäiliön vuotojen estämisvinkit

Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen vuotojen estämiseksi. Huomaa, että vesiastia on tarkoitettu vain pelkkään kuivausmalliin.

Vaihe 1. Irrota vesiastia lokerosta.
Vaihe 2. Tyhjennä vesi tyhjennysreiän kautta ja liu’uta vesipullo takaisin paikoilleen.

tyhjennä vesisäiliö vuotojen estämiseksi

Huomautus: Ole varovainen irrottaessasi täyttä vesisäiliötä.

Kiitos palautteestasi