Μάθετε πότε μια καταχωρημένη στη λειτουργία SmartThings Find συσκευή κατηγοριοποιείται ως «χαμένη»

Λειτουργία SmartThings Find που δεν μπορεί να λάβει μια τοποθεσία συσκευής.

Μια συσκευή κατηγοριοποιείται ως «χαμένη» στη λειτουργία SmartThings Find υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Κινητές συσκευές

  • Σε περίπτωση που η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη ή αποκλεισμένη από δίκτυο Wi-Fi ή δεδομένων κινητής συσκευής για διάστημα 30 λεπτών ή περισσότερο.

 

Συσκευή wearable

  • Ρολόι: Σε περίπτωση που η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη ή αποκλεισμένη από δίκτυο Wi-Fi ή αποσυνδεδεμένη από το κινητό σας τηλέφωνο για διάστημα 30 λεπτών ή περισσότερο.
  • Buds (ακουστικά ψείρες): Σε περίπτωση που τα Buds (ακουστικά ψείρες) είναι αποσυνδεδεμένα από την καταχωρημένη συσκευή για διάστημα 30 λεπτών ή μεγαλύτερο (σε περίπτωση που τα Buds βρίσκονται εκτός θήκης).

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας