Τι να κάνετε αν εξαφανιστεί η τηλεόραση από την εφαρμογή SmartThings

Εάν η τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή που είχε καταχωρηθεί στην εφαρμογή SmartThings εξαφανιστεί και δεν είναι ορατή, υπάρχουν μερικές ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε προτού την καταχωρίσετε εκ νέου. Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό καθώς μπορεί η λύση που αναζητάτε να είναι απλή υπόθεση. 

Εικόνα της εφαρμογής SmartThings κατά τη σύνδεσή της σε Smart TV

Μπορεί κατά τη φόρτωση της εφαρμογής το σήμα των δεδομένων να είναι αργό, ή να παρουσιάζονται προσωρινές διακοπές. Εάν ο δρομολογητής και η τηλεόραση βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο, μπορεί η επικοινωνία να μην είναι ομαλή και να υπάρξει αστοχία της καταχώρισης.

1 Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις στο smartphone σας.
Επιλογή «Ρυθμίσεις» στο smartphone
2 Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Συνδέσεις.
Επιλογή «Συνδέσεις» στο μενού Ρυθμίσεις
3 Βήμα 3. Πατήστε την επιλογή Wi-Fi.
Επιλογή "WiFi" στο μενού Συνδέσεις
4 Βήμα 4. Πατήστε την επιλογή Χρήση δεδομένων και ενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομένα κινητού
Επιλογή «Χρήση δεδομένων» στο μενού Συνδέσεις

Σημείωση: Σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένες στον δρομολογητή περισσότερες από 10 συσκευές, υπάρχει το ενδεχόμενο αστοχίας της καταχώρισης.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την τηλεόρασή σας στην οθόνη ακόμα και αφότου έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση στην εφαρμογή SmartThings, θα πρέπει να αλλάξετε την τοποθεσία και να τσεκάρετε τη λίστα με όλες τις συσκευές.

1 Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Συσκευές στο μενού που βρίσκεται στο κάτω μέρος και στη συνέχεια πατήστε το όνομα της τοποθεσίας.
Επιλογή «Υπνοδωμάτιο 1» στο μενού Ρυθμίσεις SmartThings
2 Βήμα 2. Μόλις εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε την επιλογή Όλες οι συσκευές.
Επιλογή «Όλες οι συσκευές» στο αναπτυσσόμενο μενού στο μενού Ρυθμίσεις SmartThings
3 Βήμα 3. Τσεκάρετε τη λίστα όλων των συσκευών.
Προβολή λίστας συσκευών
4 Βήμα 4. Εάν η τηλεόρασή σας δεν συγκαταλέγεται στη λίστα, πατήστε το εικονίδιο Αρχική για να αλλάξετε την τοποθεσία.
Επιλογή «Εικονίδιο Αρχική» στην εφαρμογή SmartThings
5 Βήμα 5. Επιλέξτε μια άλλη τοποθεσία για να βρείτε την τηλεόρασή σας
Επιλογή «Η οικία μου» στο μενού Τοποθεσίες στην εφαρμογή SmartThings
6 Βήμα 6. Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή εμφανίστηκε στην οθόνη.
Επισήμανση επιλογής «Σαλόνι» στην εφαρμογή SmartThings
7 Βήμα 7. Επιλέξτε Όλες οι συσκευές.
Επιλογή «'Όλες οι συσκευές» στην εφαρμογή SmartThings
8 Βήμα 8. Εντοπίστε την τηλεόρασή σας στη λίστα όλων των καταχωρισμένων συσκευών.
Επιλογή «Τηλεόραση» στη λίστα καταχωρισμένων συσκευών

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του smartphone σας και της εφαρμογής SmartThings είναι ενημερωμένο. Ενημερώστε επίσης και το υλικολογισμικό της τηλεόρασής σας εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Σημείωση: Η εφαρμογή SmartThings είναι συμβατή με τηλέφωνα που «τρέχουν» σε Android 8.0 ή νεότερη έκδοση και iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση.

Πώς να ενημερώσω την εφαρμογή SmartThings

1 Βήμα 1. Πατήστε την επιλογή Μενού (τρεις οριζόντιες γραμμές).
Επιλογή «Μενού» στην εφαρμογή SmartThings
2 Βήμα 2. Πατήστε την επιλογή Ρυθμίσεις SmartThings.
Επιλογή «Ρυθμίσεις» στην εφαρμογή SmartThings
3 Βήμα 3. Σύρετε το δάχτυλό σας και πατήστε την επιλογή Σχετικά με την εφαρμογή SmartThings.
Επιλογή «Σχετικά με την εφαρμογή SmartThings» στο μενού Ρυθμίσεις SmartThings
4 Βήμα 4. Σε περίπτωση που διατίθεται κάποια ενημέρωση, πατήστε την επιλογή Ενημέρωση.
Εμφάνιση μενού Ενημέρωση λογισμικού

Πώς να ενημερώσω το υλικολογισμικό της τηλεόρασης

1 Βήμα 1. Πατήστε το κουμπί Αρχικήτου τηλεχειριστηρίου και πλοηγηθείτε στις Ρυθμίσεις.
Επιλογή «Ρυθμίσεις» στο μενού Αρχική οθόνη τηλεόρασης
2 Βήμα 2. Επιλέξτε Υποστήριξη> Ενημέρωση λογισμικού.
Επιλογή «Ενημέρωση λογισμικού» στο μενού Ρυθμίσεις τηλεόρασης
3 Βήμα 3Επιλέξτε Ενημέρωση τώρα.
Επιλογή «Ενημέρωση τώρα» στο μενού Ενημέρωση Λογισμικού

Σημείωση: 

  • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη Samsung Smart TV σας θα πρέπει πάντοτε να ελέγχετε εάν υπάρχουν διαθέσιμες τυχόν ενημερώσεις λογισμικού, καθώς οι ενημερώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη λύση στο πρόβλημά σας.
  • Υπάρχει το ενδεχόμενο τα στιγμιότυπα οθόνης και τα μενού της συσκευής να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής και την έκδοση του λογισμικού.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας