Πώς μπορώ να καθαρίσω το λάστιχο της πόρτας στο Samsung πλυντήριο μου;

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και αφαιρέστε τα ρούχα ή αντικείμενα από το πλυντήριο.

Ελέγξτε το γκρι λάστιχο μεταξύ του ανοίγματος της πόρτας και το τύμπανο για λεκέδες από βρομιά. Τραβήξτε προς τα πίσω το λάστιχο για να ελέγξετε για ξένα αντικείμενα.

Σε περίπτωση που το λάστιχο χρήζει καθαρισμό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1 Αναμίξτε ένα αραιωμένο διάλυμα 200ml υγρού χλωρίνης και 4 λίτρα ζεστό νερό της βρύσης.
2 Σκουπίστε το λάστιχο με ένα υγρό πανί με το αραιωμένο διάλυμα.
3 Περιμένετε πέντε λεπτά.
4 Καθαρίστε καλά την περιοχή με ένα στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.

Σημείωση: φοράτε λαστιχένια γάντια όταν καθαρίζετε για παρατεταμένες περιόδους.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας