Πως να καθαρίσω το Samsung πλυντήριό μου στο εξωτερικό και το συρτάρι απορρυπαντικού;

Εξωτερικό πλυντηρίου

1 Σκουπίστε τις επιφάνειες του πλυντήριο ρούχων, συμπεριλαμβανομένου και του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό πανί, χρησιμοποιώντας ένα μη διαβρωτικό απορρυπαντικό οικιακής χρήσης.
2 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να στεγνώσει τις επιφάνειες.

Προσοχή: Μη ρίχνετε νερό στο εξωτερικό της συσκευής.

Συρτάρι απορρυπαντικού

1 Πιέστε το μοχλό απασφάλισης (Α) στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού έξω.
2 Αφαιρέστε το μοχλό απασφάλισης (Α) και το υγρό απορρυπαντικό από το συρτάρι απορρυπαντικού.
Αφαιρέστε το μοχλό απασφάλισης (Α) και το υγρό απορρυπαντικό από το συρτάρι απορρυπαντικού
3 Πλύνετε το συρτάρι σε κάθε σημείο του σε τρεχούμενο νερό βρύσης.
Πλύνετε το συρτάρι σε κάθε σημείο του σε τρεχούμενο νερό βρύσης
4 Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα
5 Αντικαταστήστε το μοχλό απασφάλισης (Α) και το υγρό απορρυπαντικό πιέζοντας τα σταθερά στο συρτάρι απορρυπαντικού.
6 Σπρώξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού πίσω στη θέση του.
7 Για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού, εκτελέστε την λειτουργία Ξέβγαλμα + Στήψιμο χωρίς ρούχα στον κάδο.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας