Η ένδειξη της θερμοκρασίας του ψυγείου μου αναβοσβήνει.Τι σημαίνει αυτό;

Αν η ένδειξη της θερμοκρασίας του ψυγείου σας αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε άνοδος θερμοκαρασίας ψύξης ή κατάψυξης.Ελέγξτε τις παράτω πιθανότητες:
 

Η πόρτα να έχει μείνει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ο ανεμιστήρας του συγκροτήματος να μην δουλεύει.

Να υπήρξε διακοπή ρεύματος.

Αν κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει τότε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης μας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας