Η ένδειξη της θερμοκρασίας του ψυγείου μου αναβοσβήνει.Τι σημαίνει αυτό;

Αν η ένδειξη της θερμοκρασίας του ψυγείου σας αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε άνοδος θερμοκαρασίας ψύξης ή κατάψυξης.Ελέγξτε τις παράτω πιθανότητες:
 

Η πόρτα να έχει μείνει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ο ανεμιστήρας του συγκροτήματος να μην δουλεύει.

Να υπήρξε διακοπή ρεύματος.

Αν κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει τότε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα Υποστήριξης μας.

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας